Bộ Ngoại giao và Thương Mại – Chương trình Viện trợ của Chính phủ Ôxtrâylia
23/04/2014

Chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Ôxtrâylia là một chương trình do Chính phủ Liên bang Ôxtrâylia tài trợ nhằm giúp đỡ công cuộc giảm nghèo tại các nước đang phát triển.   

Videos

    T fence , a solution for controlling coastal erosion
  • International Conference on Sustainable Agriculture Adapted to Climate Change – Broadcast on VTV 1
  • Mekong Delta Climate Resilience Initiative
  • Mekong Climate Resilience – A film of World Bank
  • Climate Change in the Mekong Delta What can Viet Nam do against it_Policy Dialogue

Weather
Rate of exchange
TV Schedule
ATM

Link

cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep