Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2016

01/09/2016
Theo Thông báo 1422/TB-DALN-TCHC ngày 30/08/2016, cán bộ CNV Ban QL các DALN được nghỉ lễ Quốc khánh 03 ngày (từ ngày 02/09/2016 đến hết ngày 04/09/2016).
Thông báo 1422/TB-DALN-TCHC xem ở đây.

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Video hoạt động

    Một giải pháp chống xói lở bờ biển
  • Kết quả Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam
  • Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ở Việt Nam
  • Sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam
  • Một vùng hoang hóa đã hồi sinh - Phim tài liệu Dự án KfW10

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM

Link liên kết

Vòng điều hòa ổn định huyết áp may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep