Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
03/10/2016

Ngày 29/9/2016, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó:   
Quyết định 3554/QĐ-BNN-TCCB phân công công tác lãnh đạo Bộ
29/09/2016

Ngày 29/08/2016, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường ký Quyết định số 3554/QĐ-BNN-TCCB phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ.   
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
22/09/2016

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ do Bộ Trưởng Trần Văn Tuấn ký ban hành ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.   
Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2016/TT-BTC
22/09/2016

Ngày 30/06/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước các nội dung về kiểm tra phân bổ vốn đầu tư và các quy định về thanh toán vốn đầu tư. Thông tư 108/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.   
Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng
20/09/2016

Ngày 14/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.   
Nghị định 119/2016/NĐ-CP về rừng ven biển
20/09/2016

Nghị định 119/2016/NĐ-CP quy định về một số chính sách đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, quyền và nghĩa vụ trong quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển.   
Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP
14/09/2016

Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.   
Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
12/09/2016

Ngày 05/9/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định 1730/QĐ-TTg về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Theo đó:   
Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
07/09/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:   
Nghị quyết 73/NQ-CP phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020
01/09/2016

Ngày 26/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết 73/NQ-CP phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020, trong đó có Chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp Bền vững.   
Quyết định 1467/QĐ-BTC bãi bỏ một phần quy định Thông tư 219/2009/TT-BTC và Thông tư 192/2011/TT-BTC
01/09/2016

Ngày 28/06/2016, Bộ Tài Chính có Quyết định số 1467/QĐ-BTC Quyết định bãi bỏ một phần quy định tại Thông tư 219/2009/TT-BTC và Thông tư 192/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.   

Video hoạt động

    Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Hồng
  • Một giải pháp chống xói lở bờ biển
  • Kết quả Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam
  • Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ở Việt Nam
  • Sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM

Link liên kết

cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep