Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
20/10/2016

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.   
Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (Bộ tiêu chí xã) giai đoạn 2016-2020
20/10/2016

Vừa qua, Thủ tướng đã ký Quyết định 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (Bộ tiêu chí xã) giai đoạn 2016-2020.   
Thông tư 111/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 218/2013/TT-BTC về quản lý tài chính nguồn vốn ODA
14/10/2016

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.   
Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
14/10/2016

Nghị định 123/2016/NĐ-CP thay thế Nghị dịnh 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2014 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2016. Theo đó, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ được quy định như sau:   
Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
05/10/2016

Ngày 29/9/2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Theo đó:   
Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
03/10/2016

Ngày 29/9/2016, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó:   
Quyết định 3554/QĐ-BNN-TCCB phân công công tác lãnh đạo Bộ
29/09/2016

Ngày 29/08/2016, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường ký Quyết định số 3554/QĐ-BNN-TCCB phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ.   
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
22/09/2016

Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ do Bộ Trưởng Trần Văn Tuấn ký ban hành ngày 19/01/2011 hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.   
Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2016/TT-BTC
22/09/2016

Ngày 30/06/2016, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 108/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước các nội dung về kiểm tra phân bổ vốn đầu tư và các quy định về thanh toán vốn đầu tư. Thông tư 108/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.   
Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng
20/09/2016

Ngày 14/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.   
Nghị định 119/2016/NĐ-CP về rừng ven biển
20/09/2016

Nghị định 119/2016/NĐ-CP quy định về một số chính sách đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu, quyền và nghĩa vụ trong quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển.   
Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP
14/09/2016

Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.   

Video hoạt động

    Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Hồng
  • Một giải pháp chống xói lở bờ biển
  • Kết quả Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam
  • Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ở Việt Nam
  • Sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM

Link liên kết

cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep