Thứ bảy, 02/07/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Quyết tâm thi đua lập thành tích hưởng ứng phong trào thi đua do Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ phát động

Thứ sáu, 25/12/2015 | 00:00 GMT+7

DALN Căn cứ hướng dẫn số 1415/HD-CT ngày 17/12/2015 của Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ Đô Hà Nội về việc tổ chức đợt thi đua “Tháng hành động cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ niệm 70 năm ngày Bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2016) Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ Phát động đợt thi đua đua đột kích trong lực lượng vũ trang quận Tây Hồ nhằm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bầu cử Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   

 

Toàn cảnh Lễ phát động

 

Các đơn vị quân sự đóng trên địa bàn quận Tây Hộ ký giao ước thi đua

 

Đợt thi đua góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng nhất là cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, làm cho cán bộ, chiến sỹ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn; tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể, cá nhân phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp là một đơn vị cơ sở Dân quân tự vệ thuộc Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ. Trong đợt thi đua này, trên cơ sở xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ đặc thù của cơ quan, Ban quyết tâm làm tốt việc xây dựng, triển khai kế hoạch công tác năm 2016 và tập trung thi đua hành thành xuất sắc nhiệm vụ trọng tâm:

 

Một là: Xây dựng, kiện toàn, chuẩn bị tốt các kế hoạch, phương án tác chiến bảo đảm an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tăng cường kiểm tra quân số, trang bị bảo đảm cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; luyện tập thành thục các phương án chiến đấu, bảo vệ an toàn các mục tiêu được phân công.

 

Hai là: Bám sát tình hình thực tiễn tình hình nhiệm vụ của đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác Quốc phòng, quân sự địa phương, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, nhất là lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Ba là: Thi đua thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sỹ.

 

Bốn là: Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong nội bộ hoạt động của cơ quan, chủ động nắm, quản lý tốt tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sỹ, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, đoàn kết tốt quan hệ quân dân.

 

Năm là: Phấn đấu duy trì chặt chẽ nề nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; trong cơ quan, đơn vị không có cán bộ, chiến sỹ vi phạm kỷ luật phải xử lý, đặc biệt không để xảy ra mất an toàn trong thực hiện nhiệm vụ do lỗi chủ quan, gây ảnh hưởng đến truyền thống tốt đẹp của lực lượng vũ trang quận.

 

Trong những năm qua, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp luôn bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị được giao, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các phong trào thi đua của Ban Chỉ huy quân sự quận Tây Hồ. Ban luôn nỗ lực phấn đấu đưa các phong trào thi đua của lực lượng vũ trang quận có chiều sâu và hiệu quả cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Thu Trang - CTV

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn