Thứ bảy, 02/07/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Dự án "Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp" - STW

Thứ tư, 22/06/2022 | 12:45 GMT+7

DALN Ngày 9/5/2022, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đã ký Quyết định số 1626/QĐ-BNN-HTQT Phê duyệt văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.


1.Tên dự án - Tiếng Việt:
Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp - Tên tiếng Anh: Saving Threatened Wildlife - Tên viết tắt: STW 

2.Thông tin về tổ chức

Nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID);

Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ dự án: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

Đơn vị thực hiện dự án: Ban quản lý dự án Bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp Trung ương

- Địa chỉ liên lạc: Phòng 507 nhà A2 Số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

- Điện thoại: 084 2437286201; Fax: 084 2437286190; Email: mpfb.stw@gmail.com

Nhà thầu được nhà tài trợ lựa chọn thực hiện dự án: Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên Thế giới (WWF).

3. Địa điểm thực hiện dự án:

Dự án thực hiện tại 11 tỉnh, thành phố bao gồm: TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh; Các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Tây Ninh

4. Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng quát:

Huy động sự tham gia, phối hợp và điều phối có hiệu quả của các bên có liên quan để nâng cao nhận thức, vai trò lãnh đạo, quản lý nhằm hỗ trợ việc thúc đẩy các hoạt động bảo vệ Động vật hoang dã (ĐVHD) và kiểm soát và ngăn chặn tình trạng buôn bán bất hợp pháp ÐVHD; giảm nhu cầu và tiêu thụ bất hợp pháp sản phẩm ÐVHD.

Mục tiêu cụ thể:

- Huy động sự tham gia của các cơ quan chức năng, cam kết của các nhà quản lý, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp và người dân trong đấu tranh chống buôn bán, sử dụng bất hợp pháp ÐVHD. 

- Nâng cao năng lực cho các bên có liên quan về thực thi pháp luật bảo vệ, bảo tồn và chống buôn bán bất hợp pháp ÐVHD.

- Giảm nhu cầu tiêu thụ bất hợp pháp các loài ĐVHD và sản phẩm ĐVHD

5. Thời gian thực hiện dự án: 6 năm, từ 2021-2027 (Năm 2021 chuẩn bị dự án; từ năm 2022 đến 2027 thực hiện dự án và quyết toán dự án hoàn thành).

Quyết định và Văn kiện dự án xin xem ở file đính kèm

Tệp đính kèm:

1. 1626-QD-BNN-HTQT.pdf

2. Vankien kem theo QD1626_compressed (2).pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn