Thứ năm, 16-08-2018

ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2000 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

04/11/2013
Quyết định số144-2006-QD-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủvề việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
Các tài liệu gồm có:
1. Quyết định số144-2006-QD-TTg ngày 20/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước, bao gồm các nội dung liên quan đến việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng
2. Thông tư của Bộ Tài chính số111/2006/TT-BTCngày 06 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
 
 3. Văn bản2401-BNN-VPngày 19/09/2006 của Bộ NN-PTNT về việc triển khai  Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg  về áp dụng TCVN  ISO 9001-2000
      Các văn bản hướng dẫn có liên quan của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học Công nghê:
1.Tiêu chuẩn Việt nam- TCVN ISO 9001:2000
 
2.Hướng dẫn đánh giáhệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000trong các cơ quan hành chính nhà nước
 
3.Hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000trong các cơ quan hành chính nhà nước
4.Kiến thức chungvề hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000
 
5.Tài liệu tham khảovề quản lý hành chính nhà nước và cải cách hành chính

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh