Thứ sáu, 17-08-2018

Dự án khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên - DỰ ÁN KFW6 – BMZ 2000.65.912

01/11/2013
Tên tiếng Anh:
"FOREST REHABILITATION AND SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN QUANG NAM, QUANG NGAI, BINH DINH AND PHU YEN – KFW6 PROJECT" -BMZ 2000.65.912.
1. Nhà tài trợ:
 
Chính phủ Cộng hoà Liên Bang Đức, thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).
 
 2. Cơ quan tiếp nhận viện trợ:
 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Uỷ Ban nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.
 
Chủ dự án:Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp
 
 3. Mục tiêu của dự án:
 
3.1 Mục tiêu tổng thể:
  Nâng cao mức sống của người dân chủ yếu dựa vào rừng thông qua tạo việc làm, tăng thu nhập nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều hoà nguồn nước tại các vùng được phục hồi rừng và các khu vực lân cận, điều hoà tiểu khí hậu vùng và tăng tính đa dạng sinh học.
 
 
3.2 Mục tiêu trước mắt:
 
  Khôi phục và quản lý bền vững khoảng 22.700 ha diện tích rừng ở những nơi bị đe doạ về sinh thái và quản lý bền vững khoảng 10.000 ha rừng thứ sinh góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tạo việc làm cho khoảng 15.000 hộ nông dân, đảm bảo thu nhập thường xuyên ổn định cho người dân thông qua việc tạo ra sự đa dạng về sản phẩm rừng.
 
 4. Thời gian thực hiện dự án:
     9 năm, từ năm 2005 đến năm 2013 (bao gồm 6 năm trồng rừng và 3 năm hậu dự án)
 
5. Tổng kinh phí dự án: 12,3 triệu EURO trong đó:
- Vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức: 9,715 triệu EURO chiếm 79%.
 
- Vốn đối ứng của phía Việt Nam: 38,972 tỷ đồng, tương đương 2,598 triệu EURO chiếm 21% (1 EURO = 15.000 đồng).
 
Vốn đối ứng do các tỉnh có dự án đảm nhiệm, Riêng phần vốn đối ứng của Ban quản lý dự án Trung ương do Bộ NN& PTNT đảm nhiệm.
 
 6. Diện tích tham gia dự án được phân bổ theo từng tỉnh như sau:
 
a. Diện tích đã xác định: 16.700 ha, trong đó:
 
- Tỉnh Quảng Nam: 4.900 ha
 
- Tỉnh  Quảng Ngãi: 3.800 ha
 
- Tỉnh Bình Định: 8.000 ha
 
b. Diện tích cần xác định tiếp: 6.000 ha.
 
c. Diện tích bảo vệ rừng tự nhiên: 10.000 ha.
 
d. Mô hình thử nghiệm tỉnh Phú Yên: 108 ha
 
 7. Hệ thống tổ chức dự án:
 
a. Cấp TW
 
   - Ban điều hành dự án Trung ương
 
   - Ban quản lý dự án Trung ương/VP Tư vấn
 
b. Cấp tỉnh:
 
   - Ban điều hành dự án tỉnh.
 
   - Ban quản lý dự án tỉnh
 
c. Cấp huyện: Ban quản lý dự án huyện.
 
d. Cấp xã: Ban thực thi dự án xã

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh