Thứ năm, 23-05-2019

Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và thực hiện REDD+

04/04/2018
Ngày 30/3/2018, Hội thảo hỗ trợ kỹ thuật thực hiện chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và thực hiện REDD+ đã được tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng. Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng thường trực Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tham dự và chủ trì Hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST) và ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đồng chủ trì. Hơn 100 đại biểu đến từ Vụ Tài chính, từ các đơn vị của Tổng cục Lâm nghiệp (Văn phòng, Cục Kiểm lâm, Vụ kế hoạch - Tài chính, Vụ Phát triển rừng, Vụ quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ, Cơ quan CITES Việt Nam, Chi cục Kiểm lâm 4 vùng, và 6 Vườn Quốc gia), Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Dự án FCPF-2 trung ương và Ban quản lý Dự án FCPF-2 các tỉnh vùng Bắc Trung bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) đã tham dự.

 

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNT phát biểu tại hội thảo

 

Ông Nguyễn Văn Hà - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp 

 

Ông Vũ Xuân Thôn - Trưởng ban Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp 

 

Ông Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (VNFOREST) đã trình bày bối cảnh, tình hình chung, mục tiêu, nhiệm vụ chính, giải pháp, tổ chức, và đề xuất, kiến nghị để thúc đẩy các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 thuộc Chương trình Mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững. Trong năm 2018, mục tiêu chính của ngành Lâm nghiệp là sẽ nâng độ che phủ rừng lên 41,65%, tăng giá trị sản xuất ngành từ 6,0 - 6,5%, sản xuất lâm sản đạt 9,0 tỷ USD và thu dịch vụ môi trường rừng đạt 2.329 tỷ đồng, giảm 15 - 20% số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2017, trồng rừng tập trung đạt 195.000 ha, chuyển hóa sang rừng gỗ lớn 15.000 ha, khoanh nuôi tái sinh đạt 360.000 ha, trồng cây phân tán đạt 50 triệu cây và khai thác gỗ rừng trồng tập trung là 18,5 triệu m3.

 

 

Ông Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính trình bày tại hội thảo

 

Để đạt được mục tiêu trên, VNFOREST đã đưa ra các giải pháp đồng bộ tổ chức chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương, bao gồm: (i) Thực hiện nghiêm đóng cửa rừng tự nhiên, kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng, giao đất giao rừng, ứng dụng công nghệ trong quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng; (ii) Xây dựng các văn bản hướng dẫn, thi hành Luật Lâm nghiệp, thúc đẩy kinh tế hợp tác, liên doanh liên kết theo chuỗi giữa doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới các công ty Lâm nghiệp, chỉ đạo các địa phương thực hiện các chỉ tiêu phát triển rừng, kiểm soát chặt chẽ giống cây trồng lâm nghiệp… (iii) Hợp tác quốc tế, phát triển thị trường; (iv) Thực hiện tốt Chi trả dịch vụ môi trường rừng; (v) Thực hiện tốt công tác tổng hợp thống kê trong Lâm nghiệp. Công tác tổ chức thực hiện đã được đề cập cụ thể cho từng đơn vị của Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị thuộc UBND các tỉnh. Hội thảo cũng đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với Thủ tướng Chính phủ và cho từng Bộ/ngành Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

 

Cũng tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Ban quản lý Dự án FCPF-2 đã trình bày tóm tắt Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ với các nội dung chính bao gồm: Quá trình xây dựng, quyền hạn pháp lý và đặc điểm chính của vùng Bắc Trung bộ, nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng, các hợp phần của Chương trình, ngân sách và tài chính của Chương trình, mức tham chiếu cho giai đoạn 2005 - 2015, đo đạc, theo dõi và báo cáo (MRV), ước tính giảm phát thải, các biện pháp đảm bảo an toàn, cơ chế chia sẻ lợi ích, công tác chuẩn bị và lộ trình đàm phán ký kết Hiệp định.

 

 

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc Dự án FCPF-2 

 

Theo ông Nguyễn Việt Hưng Phó Giám đốc FCPF-2, Dự án đã đạt được một số kết quả quan trọng trong năm 2017 đó là: (i) Hỗ trợ Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững và Chương trình hành động REDD+ (cập nhật PRAP của các tỉnh theo Quyết định 419); (ii) Nâng cao năng lực cho cán bộ lâm nghiệp và các chủ rừng (tập huấn ứng dụng máy tính bảng trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, tập huấn trồng rừng gỗ lớn, năng suất cao, chuyển hóa rừng thành rừng gỗ lớn, phục hồi rừng tự nhiên cho ở cấp Trung ương và 6 tỉnh Bắc Trung bộ); (iii) Hoàn thiện văn kiện Chương trình Giảm phát thải và bảo vệ thành công tại Paris tháng 2 năm 2018; (iv) Hỗ trợ Vụ Quản lý doanh nghiệp xây dựng quy chế tài chính đối với Công ty lâm nghiệp và tổ chức 02 hội thảo tham vấn về bộ tiêu chí phân loại doanh nghiệp phục vụ xây dựng Nghị định thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT; (v) Tổ chức hội thảo tham vấn an toàn môi trường, hoàn thiện các báo cáo đánh giá tác động môi trường, Khung quản lý môi trường xã hội…

 

 

Ông Nguyễn Việt Hưng - Phó Giám đốc dự án FCPF-2

 

Về kế hoạch năm 2018 và 2019, Dự án FCPF-2 sẽ tiếp tục hỗ trợ VNFOREST xây dựng các văn bản pháp luật thực hiện Luật Lâm nghiệp, nâng cao năng lực sẵn sàng thực hiện REDD+ và Chương trình Giảm phát thải; hỗ trợ VNFOREST tham mưu cho Bộ NN&PTNT chuẩn bị và đàm phán với Ngân hàng Thế giới (WB) về Hiệp định Chương trình Giảm phát thải; dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý dịch vụ giảm phát thải; xây dựng kế hoạch chia sẻ lợi ích, kế hoạch đảm bảo an toàn, cơ chế đảo nghịch…

 

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chia sẻ của các đại biểu đến từ các Sở NN&PTNT tỉnh vùng Bắc Trung bộ và các Vườn Quốc gia, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, trong những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành Lâm nghiệp đã có nhiều nỗ lực và có chiến lược rõ ràng cho công tác bảo vệ phát triển rừng, đóng góp cho sự tăng trưởng và phát triển của ngành. Thứ trưởng đã đưa ra một số kiến nghị:

 

- Ngành Lâm nghiệp phải luôn tìm tòi sáng tạo để tăng kim ngạch xuất khẩu, đạt 9 tỷ USD năm 2018.

 

- 6 tỉnh vùng Bắc Trung bộ cần đi đầu và lồng ghép tốt 2 chương trình REDD+ và Chương trình 886

 

- Hoàn thiện chất lượng 4 văn bản quy phạm dưới Luật Lâm nghiệp 2017 thể hiện tốt tư tưởng đổi mới, quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, nâng cao chất lượng lực lượng Kiểm lâm, tư tưởng REDD+, sản xuất theo chuỗi giá trị.

 

- Hoàn thiện tốt công tác chuẩn bị đàm phán với Quỹ Các-bon để ký kết Hiệp định Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ và có nguồn lực bổ sung cho ngành

 

- Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng vẫn còn nhiều tiềm năng. Do vậy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (VNFF) cần phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu tìm ra cơ chế để tạo ra thị trường tín chỉ Các-bon từ các ngành khác như công nghiệp xi măng. VNFF cũng cần rà soát trong việc sử dụng 10% kinh phí thu từ Dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ tỉnh và trong năm 2018 cần hoàn thành việc chi trả thông qua tài khoản.

 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về ngành (Luật lâm nghiệp năm 2017 và văn bản dưới luật, REED+, dịch vụ môi trường rừng, Chương trình 886…).

Thế Phương

 Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh