Thứ năm, 06-08-2020

Hội nghị tổng kết thực hiện dự án năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 - Dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM)

27/12/2019
Ngày 17/12/2018 tại Điện Biên, Ban quản lý Dự án tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện dự án năm 2019 và Phương hướng triển khai kế hoạch năm 2020.

 

Tham dự Hội nghị gồm có: Ông Vũ Xuân Thôn - Trưởng ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án SNRM Trung ương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị; ông Takahashi Yamazaki - Cố vấn kỹ thuật điều hành tại Văn phòng JICA Tokyo đồng chủ trị Hội nghị; ông Hiroki Miyazono - Cố vấn trưởng Dự án SNRM; ông Trần Dũng Tiến - Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Sơn La, Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM tỉnh Sơn La; ông Trần Văn Thượng - Phó Giảm đốc sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên, Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM tỉnh Điện Biên; ông Hà Quang Huy - Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu, Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM tỉnh Lai Châu; ông Lê Văn Hương - Giám đốc vườn quốc gia Bidoup Núi Bà , Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM Lâm Đồng; ông Nguyễn Huy Nhuận - Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM tỉnh Hòa Bình. Cùng đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng của Ban, Ban quản lý dự án SNRM các cấp, cán bộ, chuyên gia của Văn phòng Chuyên gia, Tư vấn Dự án SNRM.

 

Ông Vũ Xuân Thôn - Trường ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp, Giám đốc Dự án SNRM Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị Ông Vũ Xuân Thôn nhấn mạnh trong năm 2019 vừa qua, Dự án SNRM đã hoàn thành được nhiều kế hoạch và nhiệm vụ đề ra tuy nhiên thời gian còn lại của dự án không còn nhiều, toàn thể dự án cần hoạch định rõ ràng chính sách ngành, vùng và quốc gia để sử dụng tốt nguồn vốn tiếp theo. Hội nghị hôm nay cũng là cơ hội để Ban quản lý Dự án SNRM Trung ương, Ban quản lý Dự án SNRM tại các tỉnh, văn phòng Chuyên gia, tư vấn dự án, cùng bàn bạc xây dựng kế hoạch các năm tiếp theo và triển khai, thực hiện  tốt nhất mục tiêu đề ra của dự án.

 

Ông Takahashi Yamazaki - Cố vấn kỹ thuật điều hành tại Văn phòng JICA Tokyo

 phát biểu về những thành quả ghi nhận được trong khoảng thời gian thực hiện dự án SNRM từ năm 2015 đến nay.

 

Trong năm 2019 vừa qua, mặc dù đối mặt với những khó khăn về xây dựng chính sách, cấp phát vốn, địa hình triển khai dự án cũng như chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, mưa bão xuất hiện nhiều trên các tỉnh Tây Bắc, Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững nói chung và Ban quản lý dự án SNRM các tỉnh vùng dự án nói riêng đã thu được những kết quả đáng khích lệ, như sau:

 Ông Phạm Vũ Thắng - Phó Giám đốc Dự án SNRM Trung ương trình bày báo cáo Tổng kết kết quả thực hiện dự án năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

 

Kết quả thực hiện dự án đến hết năm 2019: Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết năm 2019 đạt 238.374 triệu đồng/270.626 triệu đồng, đạt 88% tổng kế hoạch dự án (Trong đó, vốn nước ngoài là 217.841 triệu đồng/230.646 triệu đồng, đạt 94% tổng kế hoạch dự án, Vốn trong nước là 20.533 triệu đồng/39.980 triệu đồng, đạt 51% tổng kế hoạch); Lũy kế giải ngân từ đầu năm đạt 45.084 triệu đồng/45.667 triệu đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2019 (Trong đó: vốn nước ngoài là 37.497 triệu đồng/36.577 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch năm 2019, vốn trong nước là 7.588 triệu đồng/9.090 triệu đồng, đạt 83% kế hoạch năm) Trong năm 2020, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng các văn bản pháp lý để thực hiện Luật Lâm nghiệp, hỗ trợ giám sát tiến độ thực hiện NRAP, tiếp tục giám sát các hoạt động thí điểm REDD+ tại các xã đã lựa chọn, tăng cường năng lực vận hành hệ thống theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh, thúc đẩy chuyển giao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tỉnh dự án, hỗ trợ điều chỉnh, xây dựng mới các tài liệu hướng dẫn song song với việc tiến hành các các khóa đào tạo lý thuyết và thực hành (cầm tay chỉ việc) về theo dõi diễn biến rừng, giám sát đa dạng sinh học và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu cho các cán bộ của các tổ chức thành viên liên quan. Kế hoạch Kế hoạch vốn năm 2020 là 22.941 triệu đồng (trong đó: vốn nước ngoài là 12.085 triệu đồng; vốn trong nước là 10.136 triệu đồng).

 

Ông Hiroki Miyazono - Cố vấn trưởng Dự án SNRM nhấn mạnh các hoạt động trong năm 2020 của dự án trong đó có việc đánh giá kết thúc dự án là rất quan trọng.

 

Sau khi nghe báo cáo Tổng kết dự án do ông Phạm Vũ Thắng, PGĐ dự án trình bày, Đại diện Ban quản lý dự án SNRM tại các tỉnh đều thống nhất cao với báo cáo và đã có các ý kiến phát biểu đóng góp tại hội nghị:

 

Đại diện tỉnh Hòa Bình, ông Phạm Mạnh Hằng - Phó Giám đốc Dự án SNRM tỉnh Hòa Bình cho rằng hoạt động năm 2019 của Dự án SNRM nhấn mạnh đến các thành quả thu được từ quá trình thực hiện dự án, những thành quả đó đã được người dân đánh giá cao cũng như chính quyền địa phương, bày tỏ mong muốn các đơn vị có liên quan tăng cường thúc đẩy việc chuẩn bị dự án mới, duy trì và tiếp nối các thành quả đã đạt được của Dự án SNRM.

 

Ông Phạm Mạnh Hằng  đại diện tỉnh Hòa Bình phát biểu tại hội nghị

 

Đại diện tỉnh Sơn La,.ông Trần Dũng Tiến - Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM Sơn La cho rằng ứng dụng máy tính bảng vào việc thu thập dữ liệu rừng đã thay đổi cách tiếp cận trong lưu trữ số liệu và theo dõi diễn biến rừng. Việc thực hiện sinh kế tại địa phương thu được kết quả tốt đã giúp giảm áp lực lên tài nguyên rừng. Hiệu quả trồng rừng được mở rộng nhờ hợp phần hỗ trợ cây giống để trồng rừng của dự án. Ông Trần Dũng Tiến cũng bày tỏ mong muốn việc xây dựng dự án mới được lồng ghép vào các chương trình phát triển của tỉnh.

 

Ông Trần Dũng Tiến - đại diện Ban quản lý Dự án SNRM tỉnh Sơn La phát biểu tại hội nghị

 

Ông Trần Văn Thượng - Giám đốc Ban quản lý Dự án SNRM tỉnh Điện Biên mong muốn duy trì việc tổ chức kiểm tra và duy trì những hoạt động của dự án ngay cả sau khi dự án kết thúc. Trong khuôn khổ của Dự án SNRM, mô hình trồng cây Mạy chả, mô hình trồng hoa anh đào để phát triển du lịch là những mô hình sinh kế mang lại hiệu quả cao cho người dân địa phương, nhưng rất cần kêu gọi huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển được tốt hơn. Ngoài ra, ông Trần Văn Thượng còn đề nghị Ban quản lý dự án SNRM Trung ương, cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica có hướng dẫn quản lý, xử lý tài sản sau khi dự án kết thúc và mong muốn có một dự án mới tiếp nối các thành quả đã đạt được từ Dự án SNRM.

 

Ông Trần Văn Thượng - Giám đốc Ban quản lý Dự án SNRM tỉnh Điện Biên phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt Ban quản lý Dự án SNRM tỉnh Lai Châu, ông Hà Quang Huy - Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM tỉnh  Lai Châu cho rằng việc thực hiện Dự án SNRM đã làm thay đổi chuyển biến nhận thức của người dân trong sản xuất, bảo vệ rừng, và mô hình này cần được nhân rộng. Với các diện tích rừng trồng tại tỉnh Lai Châu, sau khi kết thúc dự án vẫn cần phải lập tổ quản lý, tuần tra để bảo vệ thành quả đạt được của Dự án SNRM.

 

Ông Hà Quang Huy - Giám đốc Ban quản lý dự án SNRM tỉnh Lai Châu phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Lê Văn Hương, Giám đốc BQL Dự án SNRM Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà đánh giá cao các hoạt động phát triển sinh kế thu được từ việc thực hiện Dự án SNRM tại tỉnh Lâm Đồng như mô hình trồng nấm Shitake, xây chuồng bò cải tiến, các buổi học về giáo dục môi trường liên kết với các trường trong địa bàn tỉnh… Thông qua hỗ trợ của dự án SNRM như điều tra đa dạng sinh học, ứng dụng máy tỉnh bảng, flycam, các phần mềm lưu trữ dữ liệu tân tiến… cho đến nay Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà đang là nơi có bộ cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học chuẩn nhất trong các khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam. Ông Lê Văn Hương đề xuất hỗ trợ từ phía Văn phòng Tư vấn Hợp phần 3 Dự án SNRM, Văn phòng chuyên gia và Ban quản lý dự án SNRM Trung ương cho phép bổ sung việc tài liệu hóa các sản phẩm, kết quả của dự án sau khi kết thúc hoạt động của Hợp phần 3 để phục vụ cho công việc quyết toán tài chính hậu dự án và bày tỏ mong muốn dự án tiếp theo có thể nghiên cứu nhân rộng các kết quả đạt được của Dự án SNRM sau khi kết thúc.

 

Ông Lê Văn Hương - Giám đốc BQL Dự án SNRM Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Nguyễn Danh Đàn - Phụ trách phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng chương trình dự án, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu tại Hội nghị

thông báo tiến trình xây dựng dự án mới, yêu cầu có sự tham vấn của các tỉnh và đại diện nhà tài trợ tổ chức JICA quan tâm, hỗ trợ

 

Ông Vũ Văn Hưng - Phó Trưởng ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp phát biểu tại Hội nghị, ghi nhận những thành công mà Dự án SNRM đã đạt được trong năm 2019.

Tuy nhiên thời điểm năm 2020 cần phải rà soát các hoạt động, mục tiêu, kế hoạch cụ thể, đồng thời hoàn thành việc bàn giao thành quả dự án cho các địa phương

 

Ông Nguyễn Hoàng Nam - Trưởng phòng Tài chính kế toán Ban phát biểu tại Hội nghị yêu cầu Dự án SNRM kiểm tra, rà soát các nguồn vốn được quyết toán hàng năm

đồng thời xác nhận vốn viện trợ, trước khi kết thúc 3 tháng phải trình phương án xử lý tài sản sau khi kết thúc dự án

 

Bà Kanto Yuko - Đại điện tổ chức JICA Việt Nam cho rằng thành quả của Dự án SNRM đã được hai phía Việt Nam và Nhật Bản xác nhận, chia sẻ rộng rãi.

Đây là tiền đề để xây dựng dự án mới tiếp theo trong tương lai.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi kết thúc Hội nghị.

 

Kết luận Hội nghị:

Sau khi Hội nghị lắng nghe các ý kiến thảo luận của các đại biểu và đề xuất của đại diện Ban quản lý dự án các cấp cùng tham vấn của các chuyên gia nước ngoài, ông Vũ Xuân Thôn - Trưởng ban, Giám đốc dự án đánh giá cao kết quả đạt được năm 2019 của toàn Dự án SNRM. Có được kết quả nêu trên là nhờ tinh thần làm việc chuyên nghiệp và sự hợp tác chặt chẽ của các cán bộ dự án từ Trung ương đến địa phương, cùng với đội ngũ chuyên gia, tư vấn của dự án. Một số nội dung cần làm ngay trong thời gian tới: Công tác giám sát đánh giá và kiểm tra định kỳ, sử dụng máy tính bảng cho đánh giá tài nguyên và thu thập dữ liệu vẫn tiếp tục triển khai trong năm 2020 và khắc phục những khó khăn gặp phải trong năm 2019; Dự án cần sớm rà soát, thống nhất kế hoạch năm 2020 của các đơn vị và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; Công tác quản lý tài sản phục vụ cho việc quyết toán giai đoạn hậu dự án cần có sự phối hợp giữa phòng tài chính kế toán và Văn phòng chuyên gia dự án để có hướng dẫn tiếp nhận và sử dụng tài sản tại các đơn vị; Tiếp tục quy trình các bước chuẩn bị dự án mới có sự hỗ trợ của Nhà tài trợ JICA và các Bộ, Ban, Ngành có liên quan; Ứng dụng flycam sẽ được chia sẻ với các đơn vị để đảm bảo thành quả của dự án được sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai.

Vũ Thị Huyền Trang - CTV

 

 

HÌNH ẢNH ĐẠI BIỂU THAM QUAN HIỆN TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

Biến báo quy ước bảo vệ và phát triển rừng tại bản Co Cượm, xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên

 

Cán bộ Dự án SNRM tỉnh Điện Biên giới thiệu cây Mạy Chả - một trong những loại cây đã thay đổi cuộc sống sinh kế của người dân Điện Biên vùng thực hiện dự án

 

Cán bộ Dự án SNRM tỉnh Điện Biên giới thiệu mô hình trồng cây Mạy Chả - một trong những loại cây đã thay đổi cuộc sống sinh kế của người dân Điện Biên vùng thực hiện dự án

 

Mô hình trồng rừng của Dự án SNRM tại xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên

 

Mô hình trồng rừng của Dự án SNRM tại xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên

 

Mô hình nuôi ong phát triển sinh kế của Dụ án SNRM tại xã Pá Khoang, tỉnh Điện Biên

 

Tham quan mô hình bếp cái tiến tại bản Co Cượm, xã Pá Khoang


 


 

 Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh