Thứ sáu, 03-07-2020

Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018

28/01/2019
Ngày 24/01/2018, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp luôn giữ vững vai trò nòng cốt, hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Ban đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thu hút và vận động nguồn ODA từ nhà tài trợ KfW; WB cho lĩnh vực Lâm nghiệp nhằm tập trung vào giải quyết các nội dung của đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn  - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết Đảng năm 2018

 

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được các cấp ủy đảng hết sức quan tâm. Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Đảng ủy cấp trên được tiến hành chủ động, kịp thời, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Không ngừng đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong cán bộ, đảng viên và cán bộ viên chức toàn Ban.

 

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Kế hoạch số 37-KH/ĐU ngày 31/3/2017 của Đảng ủy Bộ về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Ban đã tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt, qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Ban. Thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ đổi mới nội dung và duy trì việc sinh hoạt chi bộ theo định kỳ và đột xuất với chất lượng và hiệu quả cao.

 

Đảng ủy Ban thường xuyên thực hiện công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, luôn giữ gìn tinh thần đoàn kết trong Đảng bộ, chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định về sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

Đảng ủy Ban đã quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đối với công tác đoàn thể quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động. Công tác phát triển đảng được quan tâm, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và chất lượng. Luôn chú ý củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Ban và các dự án. Quy chế về mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy và chính quyền luôn được coi trọng, Quy chế dân chủ cơ sở đã được chú ý thực hiện, cán bộ viên chức các dự án làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao.

 

Phát huy kết quả đã đạt được, trong năm 2018, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp sẽ bám sát vào định hướng chung của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiệm vụ chính trị của Ban năm 2019 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện công tác xây dựng Đảng, theo đó, tiếp tục củng cố, tăng cường công tác tổ chức của các dự án, đặc biệt chú trọng đến các dự án đảng triển khai và đầy mạnh xây dựng các dự án mới. Rà soát lại các dự án trong Ban, sắp xếp, điều chuyển cán bộ tại các dự án sắp kết thúc sang dự án mới. Nghiên cứu bố trí đủ cán bộ có năng lực cho các Phòng nghiệp vụ.

 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các phòng nghiệp vụ và các dự án để nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác đấu thầu, mua sắm cho cán bộ dự án tại các cấp từ Ban quản lý dự án Trung ương đến địa phương. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trẻ tại các Phòng Nghiệp vụ của Ban và tại các Ban quản lý dự án Trung ương.

 

Tăng cường công tác quản lý tư vấn, quản lý chuyên gia nhằm hỗ trợ dự án trong việc triển khai các hoạt động, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các dự án trong Ban. Xây dựng chương trình giám sát của Đảng ủy Ban và các Chi bộ, tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ, chất lượng thực hiện tại các địa phương từ đó đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhằm thực hiện tốt kế hoạch năm 2019.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban gửi lời cảm ơn đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, các đồng chí bí thư và toàn thể các đảng viên các Chi bộ trực thuộc đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu của năm 2018. Để hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019, đồng chí Bí thư đề nghị các Chi bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai ngay những hoạt động các dự án ngay trong những tháng đầu năm, đảm bảo việc hoàn thành mục tiêu 6 tháng đầu năm. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên của Ban đoàn kết đồng lòng giữ vững danh hiệu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả những mục tiêu các dự án góp phần thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển lâm nghiệp bền vững.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

trình bày những nội dung của  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa XII

 

Tiếp theo, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa XII cho toàn thể các đảng viên, cán bộ viên chức người lao động của Ban. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt và phân tích sâu nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, BCH Trung ương khóa XII giúp các cán bộ đảng viên, viên chức người lao động nắm rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ ngày 25/10/2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương.

Sơn Lâm

 Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh