Thứ sáu, 05-06-2020

Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

16/07/2019
Ngày 12/7/2019 tại Hà Nội, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong công tác Đảng trong 6 tháng đầu năm 2019; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2019.

 

Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị còn có đại diện Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Ban.

 

Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban phát biểu khai mạc hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban trình bày báo cáo

 

Báo cáo tại hội nghị do Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban trình bày nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sự nỗ lực phấn đấu của các Chi bộ trong toàn Đảng bộ. Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên tích cực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 được giao. Các dự án đang triển khai tại Ban đảm bảo khối lượng theo chỉ tiêu các hoạt động trồng rừng, chăm sóc và nâng cấp các diện tích rừng trồng các năm trước. Bên cạnh đó, việc triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ chính sách góp phần vào việc quản lý rừng bền vững đã tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thành công mục tiêu, kế hoạch 6 tháng cuối năm.

 

Với sự nỗ lực và cố gắng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, công tác đảng của Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã có bước đổi mới và đạt được những kết quả nhất định, hoạt động của các Chi bộ, Đảng bộ từng bước đi vào nề nếp, giữ được nguyên tắc, không có sai phạm. Đảng bộ đã thực sự giữ vững và phát huy được vai trò lãnh đạo và hạt nhân chính trị. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo đối với công tác đoàn thể quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động. Công tác phát triển đảng được quan tâm đúng mức, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và chất lượng. Luôn chú ý củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Ban và các dự án. Nội bộ đoàn kết nhất trí, Quy chế về mối quan hệ làm việc giữa cấp ủy và chính quyền luôn được coi trọng, Quy chế dân chủ cơ sở đã được chú ý thực hiện, cán bộ viên chức các dự án làm việc với tinh thần và trách nhiệm cao, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh được các cấp ủy đảng hết sức quan tâm.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và Đảng ủy cấp trên được tiến hành chủ động, kịp thời, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra. Không ngừng đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn liền với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong cán bộ, đảng viên và cán bộ viên chức toàn Ban.

 

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức đảng; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể đều được triển khai đồng bộ tích cực, đạt nhiều kết quả tốt.

 

Hội nghị đã phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2019 cần tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện đó là: Tập trung bám sát vào định hướng chung của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và nhiệm vụ chính trị của Ban để lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp công tác của cấp ủy thực hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, điều tra tài nguyên rừng và hỗ trợ giao đất, giao rừng cho các thôn bản theo kế hoạch đề ra

 

Tiếp tục hỗ trợ các chính sách đóng góp vào việc quản lý rừng bền vững như: Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp; Kế hoạch hành động REDD+ quốc gia. Trợ giúp vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Đa dạng sinh học. Tiếp tục phối hợp với Tổng Cục Lâm nghiệp hoàn thiện Văn kiện dự án giảm phát thải 6 tỉnh Bắc Trung bộ. Triển khai các hoạt động về hỗ trợ cải thiện Chi trả dịch vụ môi trường rừng Việt Nam thông qua hỗ trợ cải thiện hệ thống giám sát và đánh giá PFES; hỗ trợ thí điểm dịch vụ hấp thụ và lưu giữ Cácbon của rừng; hỗ trợ thí điểm chi trả điện tử.

 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Ban Vũ Xuân Thôn nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Ban đã triển khai được nhiều hoạt động quan trọng, đạt kết quả rất tích cực ở tất cả các mặt công tác góp phần quan trọng vào việc triển khai thành công các kế hoạch năm 2019 và các chương trình dài hạn, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí cho rằng, trong thời gian tới, nhiệm vụ của Đảng bộ Ban là hết sức nặng nề, chính vì vậy, đồng chí đề nghị Đảng ủy, các Chi bộ, đảng viên tiếp tục xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án thuộc Ban. Đồng thời nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, làm tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Đảng viên trong Ban.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

truyền đạt nội dung kết quả của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII

 

Tiếp theo, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể các đảng viên, cán bộ viên chức người lao động của Ban. Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn truyền đạt nội dung kết quả của Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, họp tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 16 đến 18/5/2019.

 

Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận, cho ý kiến về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; góp ý việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

 

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: (1) Đề cương Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (3) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. BCH Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương để tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Trường, muốn tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Trung ương tại Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII, tích cực chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng ủy Ban cần tập trung chỉ đạo các Chi bộ tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện tới toàn thể đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ; gắn việc chuẩn bị cho đại hội với khuyến khích các cán bộ đảng viên nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019.

Trung Kiên - CTV

 Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Thông báo

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh