Thứ tư, 03-06-2020

Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

01/10/2019
Sáng ngày 30/9/2019, Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tiến hành Đại hội toàn thể đoàn viên công đoàn khóa VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

 

Đại hội có nhiệm vụ rất quan trọng là tổng kết đánh giá một cách khách quan và toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết khóa VII, từ đó Đại hội đưa ra nghị quyết định hướng cho hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tiếp theo. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Bộ NN&PTNT, đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư đảng ủy, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và toàn thể đoàn viên Công đoàn Ban.

 

Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

 

Các đại biểu tham dự Đại hội

 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đồng chí Phạm Hồng Vích - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Ban đã cùng tập thể đoàn viên công đoàn vượt qua mọi khó khăn, từng bước hoàn thành mục tiêu các dự án, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở các vùng sâu, vùng xa, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương vùng dự án cũng như thực hiện tốt kế hoạch chung của Ban. Bên cạnh đó, BCH công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên, trở thành chỗ dựa vững chắc của người lao động; đồng thời đẩy mạnh công tác chăm lo đối với người lao động qua nhiều hoạt động thiết thực, được đoàn viên, người lao động tin tưởng, ủng hộ.

 

Đồng chí Nguyễn Bích Ngọc -  Phó Chủ tịch Công đoàn Ban trình bày báo cáo tại Đại hội

 

Cụ thể, theo báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VII (2014 - 2019), Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã bám sát tinh thần các Nghị quyết, chỉ thị và các chỉ đạo của Đảng ủy Ban và Công đoàn Cơ quan Bộ NN&PTNT để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, BCH Công đoàn Ban đã tập trung xây dựng Quy chế làm việc Ban Chấp hành, Quy chế làm việc Ủy ban Kiểm tra, Quy chế phối hợp và Quy chế chi tiêu đồng thời phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Chấp hành, xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động toàn khóa… BCH đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của Ngành, có chỉ tiêu, nội dung, biện pháp và xác định thời gian phấn đấu thực hiện. Đóng góp vào nhiệm vụ mục tiêu chung trong Phát triển kinh tế xã hội 2016 và nhiệm vụ kinh tế xã hội đến năm 2021.

 

Công đoàn Ban đã tích cực tham gia và vận động đoàn viên hưởng ứng tích cực những chương trình lớn của Bộ như Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá công sở, giữ gìn, xây dựng đoàn kết nội bộ và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức nề nếp hội nghị công chức, viên chức hằng năm, tích cực học tập, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

 

Cũng trong nhiệm kỳ qua, với phương châm gần gũi quần chúng, đoàn viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những vấn đề đặt ra của đoàn viên công đoàn, công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên công đoàn là một trong những nội dung được BCH Công đoàn Ban quan tâm hàng đầu, thường xuyên theo dõi chỉ đạo các Tổ công đoàn cơ sở thực hiện. Trong cả nhiệm kỳ, việc thực hiện các quy định của Nhà nước, chế độ liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động luôn được đảm bảo, đến nay chưa có trường hợp vi phạm, khiếu nại nào.

 

Quan hệ giữa Tổ công đoàn và Công đoàn Ban với các phòng, dự án ngày càng chặt chẽ được Công đoàn cấp trên đánh giá cao, quần chúng, đoàn viên công đoàn tín nhiệm và tin tưởng. Vị thế, vai trò của BCH Công đoàn Ban, ngày được phát huy, là cơ sở để giữ vững và tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ cơ sở.

 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch công tác đề ra, BCH Công đoàn Ban đã phát huy trí tuệ tập thể và sức mạnh của đoàn viên, sáng tạo linh hoạt, vận dụng điều kiện thực tế để triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Bộ, ngành. Với những kết quả đã đạt được nhiệm kỳ qua Công đoàn Ban vinh dự được nhận: Bằng khen toàn diện của BCH Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam năm 2017; Giấy khen toàn diện của BCH Công đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 05 tổ công đoàn trực thuộc; 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, 15 cá nhân được nhận Giấy khen của Công đoàn cơ quan Bộ.

 

Đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Bộ NN&PTNT đại diện

công đoàn cấp trên phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Thay mặt công đoàn cấp trên, đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Bộ NN&PTNT đánh giá cao những kết quả BCH và đoàn viên công đoàn Ban đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Chủ tịch nhận định để có được những kết quả đó là do sự đoàn kết nhất trí trong tập thể cán bộ viên chức người lao động Ban, do sự gắn bó mật thiết giữa BCH Công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong Ban, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng của Ban. Những kết quả đó được công đoàn Bộ ghi nhận và góp phần làm cho công đoàn Bộ ngày càng lớn mạnh. Trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Công đoàn Bộ mong muốn BCH khóa mới tiếp tục đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát với thực tiễn của Ban, đặc biệt là phải giữ gìn đoàn kết, quan tâm chăm lo đến quyền và lợi ích của công đoàn viên để tổ chức thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đại hội.

 

Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu ý kiến với Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư đảng ủy, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chỉ rõ, trong nhiệm kỳ tới, công đoàn Ban cần nhận thức đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của mình trong thời kỳ mới. Từ đó không ngừng phát triển về tổ chức và đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn cần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, trung thực, quyết tâm chính trị, lao động nhiệt tình hăng say, phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy, lãnh đạo Bộ và Công đoàn cấp trên giao.

 

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả để Đại hội thực sự là Đại hội của đổi mới và phát triển, Đại hội đã thảo luận và thống nhất dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 qua đó đề ra chỉ tiêu cơ bản cũng như phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Ban trong thời gian tới. Đây sẽ là kim chỉ nam cho công đoàn Ban tiếp tục đổi mới sâu rộng nội dung và phương thức hoạt động đặc biệt là trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và tham gia các hoạt động xã hội.

 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 7 đồng chí là những cán bộ có phẩm chất đạo đức chính trị, có năng lực, nhiệt tình tâm huyết với công tác công đoàn để thực hiện những trọng trách do đại hội giao phó bao gồm các đồng chí: Vũ Văn Hưng, Phạm Vũ Thắng, Phạm Thế Thắng, Nguyễn Thu Trang, Dương Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Công Dũng.

 

 

Đồng chí Vũ Thị Phương Lan - Chủ tịch Công đoàn Bộ NN&PTNT tặng hoa

và chúc mừng BCH Công đoàn Ban khóa VIII (2019 - 2024)

 

Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chúc mừng

thành công của BCH Công đoàn khóa VII (2014 - 2019)

Sơn Lâm

 Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Thông báo

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh