Thứ bảy, 19-09-2020

Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/06/2020
Đồng chí Đỗ Quang Tùng, Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp vinh dự được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Sáng ngày 18/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội với chủ đề phát huy dân chủ kỷ cương, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ngày càng phát triển.

 

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đại diện Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT, đồng chí Đỗ Quang Tùng - Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban cùng toàn thể cán bộ Đảng viên 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

 

Đồng chí Phạm Hồng Vích - Ủy viên Đảng ủy Ban trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Hồng Vích - Ủy viên Đảng ủy Ban trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

 

Theo đó, về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kết quả đạt được từ các lĩnh vực chuyên môn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao rất đáng khích lệ, cụ thể các dự án thuộc Ban đã triển khai trồng rừng tập trung được 134.714 ha; chăm sóc rừng trồng và nâng cấp được 133.447 ha rừng; khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 32.925 ha; khoán bảo vệ rừng tự nhiên đạt 119.484 ha; hỗ trợ khai hoang ruộng bậc thang thêm 68 ha; tỉa thưa rừng trồng Thông và Keo đạt 1.565 ha; tiến hành trồng rừng vào khoảng trống dưới tán được 618 ha và quản lý 34.954 ha rừng cộng đồng. Với những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc bảo vệ rừng tự nhiên và nâng cao giá trị rừng trồng, rừng sản xuất, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân trồng rừng ở các địa phương vùng dự án. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu cơ bản về xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnhđều đạt và vượt mức Nghị quyết Đại hội III đề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban trình bày báo cáo kiểm điểm

của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

Trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban khẳng định, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thường xuyên chỉ đạo sát sao các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nhiệm vụ và các Nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham dự học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương khóa XII, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương do Đảng ủy Bộ tổ chức.

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Chỉ thị,Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, văn bản chỉ đạo của Cấp ủy cấp trên như: Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Chương trình mục tiêu Quốc gia nông thôn mới... được Đảng ủy kịp thời quán triệt và nghiêm túc triển khai trong toàn Đảng bộ, qua đó đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn của Ban.

 

Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công tác xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, phối hợp với các các tổ chức đoàn thể được Đảng ủy Ban thực hiện thường xuyên và hiệu quả nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm minh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo cho Đại hội của Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, đồng thời ghi nhận những kết quả Đảng ủy Ban đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng bền vững, tạo sinh kế cho người dân sống dựa vào rừng, tăng giá trị rừng sản xuất, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở nhiều địa phương. Đồng chí khẳng định những kết quả này đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung và Lâm nghiệp nói riêng trong thời gian qua.

 

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đồng chí Nguyễn Văn Trường đề nghị Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tận dụng tiềm năng cơ hội, lợi thế của ngành, xây dựng các cách tiếp cận phù hợp để thu hút thêm được nhiều nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển ngành Lâm nghiệp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Đặc biệt, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ giao nhiệm vụ, Đảng ủy Ban cần tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết thống nhất với tinh thần đồng tâm, nhất trí, phát huy cao độ ý chí và trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Ban trong nhiệm kỳ mới phải phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ Đảng viên, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành Lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tập trung đổi mới mô hình hoạt động của Ban để hoạt động chủ động hơn, hiệu quả hơn theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Đảng bộ cần coi trọng công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động điều hành của các dự án để đưa Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ngày càng phát triển.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa mới

 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp gồm 7 người. Đồng chí Đỗ Quang Tùng - Trưởng Ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Lãnh đạo Đảng ủy cấp trên và Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới chúc mừng thành công của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

Tân Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp Đỗ Quang Tùng tặng hoa chúc mừng thành công

của nguyên Bí thư Đảng ủy Ban, nguyên Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp Vũ Xuân Thôn

 

Đồng chí Đỗ Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ mới phát biểu

cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy cấp trên

 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhiệm kỳ mới, đồng chí Đỗ Quang Tùng - Bí thư Đảng ủy Ban cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Nhận định nhiệm vụ trước mắt còn nhiều khó khăn, thử thách, nhân dịp này, đồng chí Bíthư Đảng ủy Ban kêu gọi toàn thể Đảng viên cán bộ công chức, viên chức Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường quyết tâm cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Thu Trang - CTV


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh