Thứ bảy, 22-09-2018

19 mẫu biểu báo cáo mới về việc cho vay lại vốn ODA

12/09/2018
Vừa qua, BTC ban hành Thông tư 80/2018/TT-BTC hướng dẫn mẫu biểu báo cáo về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính Phủ.

Theo đó, mẫu biễu báo cáo về việc cho vay lại vốn ODA được quy định cụ thể:


- Bên vay lại là UBND cấp tỉnh gửi BTC báo cáo theo 03 mẫu biểu tại Phụ lục I Thông tư này về các thông tin như: 
 

+ Tình hình vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;
 

+ Tình hình nợ của UBND cấp tỉnh theo chủ nợ/nguồn vay;
 

+ Tình hình thực hiện dự án sử dụng vốn vay lại nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.
 

- Bên vay lại là doanh nghiệp/đơn vị sự nghiệp công lập gửi cơ quan được ủy quyền cho vay lại báo cáo theo 04 mẫu biểu tại Phụ lục II Thông tư này;
 

- Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức cơ quan cho vay lại không chịu rủi ro tín dụng gửi BTC báo cáo theo 08 mẫu biểu tại Phụ lục III Thông tư này;
 

- Cơ quan được ủy quyền cho vay lại theo phương thức chịu toàn bộ rủi ro tín dụng gửi BTC báo cáo theo 04 mẫu biểu  tại Phụ lục IV Thông tư này.
 

Xem chi tiết tại Thông tư 80/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Phạm Thế Thắng (st)


Các tin cũ hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh