Thứ tư, 26-02-2020

Lịch họp Đảng ủy, giao ban và cộng tác viên Website thường kỳ năm 2012 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

23/12/2013

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BAN  QUẢN LÝ

CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số:        11     /TB-DALN-TCHC

        Hà Nội, ngày  04 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO
 
Lịch họp Đảng ủy, giao ban và cộng tác viên Website  
 
thường kỳ năm 2012 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.
 
─────────────────
 
 
 
Kính gửi:
 
-         Các đồng chí Lãnh đạo Ban
 
-         Giám đốc các dự án /Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ
 
                                                               
 
Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thông báo lịch họp Đảng ủy, giao ban và cộng tác viên thường kỳ năm 2012 như sau:
 
1- Nội dung họp:Kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng trước, triển khai kế hoạch tháng sau và một số công tác khác (nếu có)
 
2- Thành phần:
 
-         Họp Đảng ủy: Mời các đồng chí trong BCH Đảng ủy; Chủ trì: Bí thư Đảng ủy hoặc người được Bí thư ủy quyền
-         Họp giao ban: Mời lãnh đạo Ban, Trưởng và Phó phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Dự án; Chủ trì: Lãnh đạo Ban
-         Họp cộng tác viên: Mời Phòng Tư vấn & XDCTrDA và cộng tác viên; Chủ trì Trưởng ban biên tập Webesite hoặc người được Trưởng ban ủy quyền
 
3- Địa điểm:Tại phòng họp của Ban
 
4- Thời gian quy định như sau: Sáng từ 8 giờ 30; Chiều từ 14 giờ 00;
 

TT

Thứ/ngày

Tháng

Nội dung

1

Thứ ba

ngày 31

01

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

2

Thứ ba

ngày 28

02

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

3

Thứ sáu ngày 30

3

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

4

Thứ sáu ngày 27

 

4

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

TT

Thứ/ngày

Tháng

Nội dung

5

Thứ năm

Ngày 31

5

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

6

Thứ sáu

Ngày 29

6

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

7

Thứ ba

Ngày 31

7

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

8

Thứ sáu

Ngày 31

8

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

9

Thứ sáu

Ngày 28

9

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

10

Thứ tư

Ngày 31

10

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

11

Thứ sáu

Ngày 30

11

Sáng họp Đảng ủy

Chiều họp giao ban

12

Thứ hai

Ngày 31

12

Sáng họp Đảng ủy;

Chiều họp giao ban và cộng tác viên Website

 
5- Trách nhiệm thực hiện:
 
- Phòng Tổ chức, Hành chính chuẩn bị, bố trí phòng họp, tổng hợp và trình Lãnh đạo ban thông báo kết luận các cuộc họp giao ban
 
- Phòng Tư vấn và Xây dựng chương trình dự án chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp cộng tác viên Website và trình Lãnh đạo ban thông báo kết luận các cuộc họp cộng tác viên website
 
- BCH Đảng ủy chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Đảng ủy
 
Đảng ủy, Lãnh đạo Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thống nhất từ nay không phát hành giấy mời họp mà thay vào đó là đăng tải trên trang Website của Ban để mọi người biết (nếu có thay đổi Phòng TCHC sẽ thông báo sau). Giao Phòng Tư vấn và Xây dựng chương trình dự án phối hợp với Phòng Tổ chức, Hành chính cập nhật thường xuyên các thay đổi và thông báo kịp thời
 
Đề nghị các đồng chí trong BCH Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, Giám đốc các dự án/Trưởng/Phó các phòng nghiệp vụ bố trí thời gian dự họp đầy đủ, đúng giờ./.
 
TRƯỞNG BAN
 (đã ký)
 
Đinh Đức Thuận

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh