Thứ tư, 23-01-2019

Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp - Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

26/07/2017
Ngày 25/7/2017 tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. Ông Vũ Xuân Thôn – Trưởng ban và ông Phạm Hồng Vích – Phó trưởng ban, kiêm Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp chủ trì hội nghị.

Ông Vũ Xuân Thôn-Trưởng ban và ông Phạm Hồng Vích – Phó trưởng ban, kiêm Chủ tịch Công đoàn

Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp chủ trì hội nghị

 

Thay mặt lãnh đạo Ban, Phó Trưởng ban Vũ Văn Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017. 

 

 

Hiện tại,  Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp làm chủ 12 dự án. Bảy  dự án đang triển khai thực hiện là: Dự án JICA2; Dự án KfW8; Dự án KfW10; Dự án ICMP giai đoạn 2; Dự án VFD; Dự án SNRM và Dự án FCPF pha 2. Các dự án FLICTH, KfW7, JIFPRO, WB3, PACSA2. đã kết thúc, và đang trong giai đoạn quyết toán dự án hoàn thành.

1. Năm 2017, toàn Ban được giao chỉ tiêu kế hoạch 747,9 tỷ đồng, đến hết 30/6/2017 đã giải ngân được 360,2 tỷ đồng, đạt 48% kế hoạch. Đến nay, các dự án đang triển khai hoạt động cơ bản theo đúng kế hoạch được Bộ phê duyệt. Cụ thể:

- Quy hoạch sử dụng đất cho trồng mới, nâng cấp rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đạt 8.502ha trên tổng số 8.729 ha, đạt 99% kế hoạch. Công tác thiết kế và chuẩn bị hiện trường phục vụ trồng rừng năm 2017 đã hoàn thành công tác khảo sát thực địa và hiện trường, đang trong quá trình lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đến nay, diện tích đã được các địa phương chính thức phê duyệt là 5.680/8.729 ha, đạt 65% kế hoạch.

- Chăm sóc rừng các loại lần 1 năm 2017:  13.060 ha rừng trồng/13.060 ha, đạt 100%  kế hoạch; 1.540ha rừng nâng cấp/1.540 ha, đạt 100% kế hoạch; 749 ha rừng KNXTTS có trồng bổ sung, đạt 100% kế hoạch; 13.347 ha rừng KNXTTS không trồng bổ sung, đạt 100% kế hoạch. Bảo vệ rừng hàng năm 34.000 ha, đạt 100% kế hoạch.

- Xây dựng đê chắn sóng ven biển: 500/500 mét, đạt 100% kế hoạch.

- Khai hoang ruộng bậc thang được 20/50 ha, đạt 40% kế hoạch.

- Điều tra tài nguyên rừng lần1 tại 28 thôn, với tổng diện tích là 11.990,54/11.990,54 ha, đạt 100% kế hoạch.

- Chuyển tiền vào tài khoản cho Quỹ quản lý rừng cộng đồng (CFM): 66/66 thôn, quản lý diện tích là 23.163ha, với tổng số tiền là 42.090.311.904 đồng, đạt 100% kế hoạch. Chuyển tiền vào tài khoản cho Quỹ tuần tra bảo vệ rừng đặc dụng: 36/36 thôn, diện tích 13.360 ha, với tổng số tiền là 4,864 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Hỗ trợ tài chính cho Quỹ phát triển thôn bản (VDF): 99/99 thôn, với tổng số tiền 43,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

- Thực hiện Kế hoạch Phát triển tre luồng với 2.100 ha cho 2.000 hộ dân được hỗ trợ thông qua việc cải thiện thực hành bón phân, thành lập 2 hợp tác xã tre luồng và thành lập Hiệp hội kinh doanh tre luồng tỉnh Thanh Hóa;

- Thiết lập thành công 5 mô hình Quỹ tiết kiệm thôn do hội phụ nữ quản lý, đã có 136 phụ nữ tham gia và cung cấp khoản vay lên đến 106.400.000 VNĐ. Hiện tại, Dự án VFD đang thúc đẩy để thành lập thêm.

- Đã thành lập 90 nhóm hộ nông dân cùng sở thích tập trung vào sản xuất lúa giảm phát thải, với 2.700 thành viên đóng vai trò là mạng lưới ban đầu để mở rộng và nhân rộng các mô hình trồng lúa thông minh.

- Xây dựng hai giáo trình đào tạo cho sinh viên lâm nghiệp với sự phối hợp giữa các chuyên gia của VFD, trường ĐHLN Việt Nam và các chuyên gia Cục lâm nghiệp Mỹ đã được trường ĐHLN Việt Nam phê duyệt để đưa vào chương trình giảng dạy chính thức cho 4 khoa của trường. Hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy biến đổi khí hậu cho Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tổ chức 4 khóa tập huấn TOT cho các Phân viện vùng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: tại Cần Thơ, thành phố HCM, thành phố Đà Nẵng và tại Hà Nội.

- Hỗ trợ chuyên gia tham gia soạn thảo xây dựng dự thảo Luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi, tham vấn sửa đổi Luật thủy sản.

- Ngoài ra, các dự án thuộc Ban đang hỗ trợ xây dựng chính sách cho một số ngành và địa phương như: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Thủy sản, UBND 5 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, Bộ Kế hoạch đầu tư và Ban kinh tế Trung ương.

 

2. Về công tác xây dựng dự án mới, từ sau khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, đặc biệt từ khi Luật đầu tư công bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 và Nghị định 52/2017/NĐ-CP quy định về cho vay lại đối với các dự án ODA nước ngoài việc quản lý nguồn vốn ODA ngày càng chặt chẽ hơn, các địa phương phải có trách nhiệm đối với nguồn vốn mình quản lý, việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Nhiệm vụ chính cho các dự án phải tập trung vào giải quyết các nội dung của đề án Tái cơ cấu ngành, chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020, và góp phần thúc đẩy chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới. Do vậy trách nhiệm của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp rất lớn trong việc phối hợp với các cơ quan có liên quan thu hút và vận động nguồn ODA cho lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đối với các dự án đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, các tổ xây dựng văn kiện dự án đã tích cực làm việc với các cơ quan chuyên môn như Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ hợp tác Quốc tế (MARD) và các tỉnh tham gia dự án tiến hành khảo sát để thu thập thông tin, số liệu/dữ liệu xây dựng dự án trình các Bộ ngành và Chính phủ xem xét. Đến nay đã hoàn thiện 03 dự án từ nguồn vốn Nhà tài trợ KfW, 01 dự án từ nguồn vốn Nhà tài trợ WB và hiện tại đang tiếp tục xây dựng thêm một số Đề xuất dự án mới cũng đã được nhà tài trợ KfW đồng thuận đưa và danh mục cam kết tài trợ như:

a. Các dự án dự kiến khởi công năm 2017

i) Dự án Hiện đại hoá Ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR). Vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng vốn đầu tư là 180 triệu USD. Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chủ trương đầu tư, đang làm thủ tục để ký Hiệp định tài chính.

ii) Dự án Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tại Kiên Giang, Cà Mau. Vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tổng vốn đầu tư là 24,3 triệu Euro. Hiện tại, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao cho Bộ Nông nghiệp và PTNT làm chủ quản dự án và Bộ đã có quyết định giao cho Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp là chủ dự án giai đoạn chuẩn bị dự án. Hiện Ban đang làm thủ tục trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Văn kiện dự án.

iii) Dự án: “Phục hồi và quản lý bền vững rừng khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KfW9.I”. Vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tổng vốn đầu tư là 20,24 triệu Euro. Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án, đang làm thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt Chủ trương đầu tư.

iv) Dự án Quản lý và bảo tồn hệ sinh thái vùng ngập mặn khu vực đồng bằng Sông Hồng (KfW11). Vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tổng vốn đầu tư là 40 triệu Euro. Đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án, đang làm thủ tục trình Thủ tướng phê duyệt Chủ trương đầu tư.

b. Các dự án đang chuẩn bị và tiềm năng

i) Dự án: “Quản lý bền vững rừng và Môi trường ở khu vực bắc miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KfW9.II”. Vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tổng vốn đầu tư là 21,81 triệu Euro. Đã được Chính phủ Đức ký cam kết hỗ trợ ODA vào tháng 5/2017.

ii). Dự án “Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng ở khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam”. Vốn vay của Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tổng vốn đầu tư là 35 triệu Euro. Đã được Ngân hàng KfW có thư gửi Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép xây dựng đề xuất dự án trình Thủ tướng phê duyệt.

iii). Dự án Phục hồi và quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn tại các tỉnh Tây Bắc Việt Nam (Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình) (gọi tắt là JICA3). Tháng 10 năm 2014, JICA Tokyo đã cử nhóm chuyên gia sang Việt Nam, Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp đã cùng đoàn chuyên gia đến địa bàn dự kiến triển khai dự án khảo sát để xây dựng đề cương dự án. Tổng vốn dự kiến của dự án: 180 triệu Euro.

iv). Dự án Quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng gắn với vùng hồ, đập thủy lợi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ (ADB). Dự án có thư của nhà tài trợ ADB sẽ xem xét cho chương trình quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Tổng số vốn dự kiến 155 triệu USD.

3. Về công tác công đoàn, cũng đạt được một số thành tích đáng kể. Hiện nay, số lượng Công đoàn viên toàn Ban có 128 người, trong đó 42 đoàn viên là nữ. Các tổ công đoàn đã được kiện toàn cho phù hợp với tình hình triển khai và thực hiện nhiệm vụ của các phòng, dự án.

Đoàn viên Công đoàn có tương đối ổn định. Thu nhập của Đoàn viên công đoàn chủ yếu từ lương với mức thu nhập bình quân là 5,2 triệu đồng/người/tháng. Có sự quan tâm lãnh đạo của Cấp uỷ Ban và Công đoàn cơ quan Bộ, sự phối kết hợp giúp đỡ của lãnh đạo Ban, các đoàn thể và Giám đốc các dự án cũng như sự cố gắng của mỗi cán bộ đoàn viên công đoàn đã giúp toàn bộ CBCNVC đoàn viên công đoàn vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn giao cho.

Có thể liệt kê một số hoạt động của Công đoàn Ban trong 6 tháng đầu năm 2017:

Phối hợp với Chính quyền tập trung tăng cường chỉ đạo giám thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và thực hiện chỉ thị số 22/CT-TW ngày 05/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan”.

Thường xuyên tổ chức và hưởng ứng An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ với chủ đề “Tăng cường văn hóa an toàn lao động và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc”. Ban chấp hành công đoàn luôn chủ động kêu gọi các công đoàn viên tự kiểm tra các thiết bị liên quan đến công tác phòng chống cháy nổ tại trụ sở làm việc.

Trong hoạt động Dự án Công đoàn đã phối hợp với Giám đốc các Dự án có kế hoạch tạo điều kiện để cán bộ CNVC đoàn viên công đoàn nghỉ phép, nghỉ mát phù hợp với công tác Dự án không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chuyên môn và theo chế độ nhà nước quy định. Đã tổ chức nghỉ mát, tham quan cho trên 2/3 tổng số cán bộ đoàn viên công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Công đoàn cấp trên.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Ban thường xuyên chủ động phối hợp với chính quyền, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để tuyên truyền, giáo dục  chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn nâng cao ý thức chính trị, tư tưởng, nâng cao hiểu biết pháp luật, tích cực cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thực hiện nghiêm túc luật phòng chống tham nhũng; Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của Công đoàn cấp trên và triển khai đến cơ sở và Đoàn viên Công đoàn, cụ thể: Công đoàn Ban đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn. Phổ biến các nội dung liên quan đến Quy chế Dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội. Hướng dẫn, giúp đỡ viên chức, người lao động giao kết hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn.

Căn cứ nội dung, chủ đề thi đua của Công Đoàn cơ quan Bộ, Công đoàn Ban xây dựng thành phong trào thi đua phù hợp với  đặc điểm của Ban. Phát động phong trào thi đua gắn với hoạt động của chương trình mục tiêu và kế hoạch các dự án và cả toàn Ban. Công Đoàn tổ chức ký cam kết giao ước để 100% đoàn viên công đoàn đăng ký hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn giao.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện Chỉ thị 03 CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, 05-NQ/ĐUK, 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về: Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước; Đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu và 4 Chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam. Đã được Công đoàn Ban phối hợp với Đảng ủy và Đoàn thanh niên phổ biến sâu sắc đến từng đoàn viên trong Ban.

Công tác tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Là công tác trọng tâm mà Công Đoàn Ban đã phối hợp với Đảng ủy tuyên truyền sâu rộng đến từng Đoàn viên công đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa giao thông trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; Công tác vận động cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong công nhân, lao động, đã được công đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Trong năm không có tình trạng đơn thư vượt cấp, đây là thành tích nổi bật trong công tác công khai hoá và dân chủ ở cơ sở vv…

Tham gia tích cực trong xây dựng nếp sống, văn hóa nơi công sở, tuyên truyền vận động CBVC thực hiện nếp sống mới, tiết giản những hủ tục, phong cách rườm rà không phù hợp.

Kế hoạch kiểm tra công đoàn 6 tháng đầu năm 2017 đã thực hiện đúng quy định, kết quả cho thấy BCH Công đoàn Ban đã thực hiện tốt các nhiệm vụ Kiểm tra Công đoàn theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam, góp phần vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, nâng cao việc quản lý thu chi tài chính, tài sản công đoàn, hạn chế tiêu cực lãng phí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Do làm tốt công tác dân chủ ở cơ sở nên trong 06 tháng đầu năm 2017 không có trường hợp nào khiếu nại vượt cấp, tạo sự nhất trí cao trong công tác chuyên môn cũng như công tác công đoàn.

- Ban chấp hành Công đoàn Ban hưởng ứng và tham gia Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Ban với tiết mục hát múa tốp ca thể hiện tác phẩm “Tự hào chung tay xây dựng nông thôn mới” nhằm thể hiện ý tưởng ca ngợi ngành Nông nghiệp đang trên con đường hội nhập phát triển, ca ngợi tinh thần vượt qua khó khăn của người nông dân - là chủ thể vừa là động lực góp sức vào thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả Công đoàn BQL các dự án Lâm nghiệp đạt giải khuyến khích.

- Đối với các phong trào tại Ban, BCH Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo Ban và các dự án:

+ Tổ chức giao lưu, nói chuyện chuyên đề và tham quan dã ngoại nhân ngày kỷ niệm 8/3 nhằm động viên tinh thần cho các Đoàn viên nữ của Công đoàn Ban;

+ Tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ viên chức và lao động nhân ngày 1/6;

+ Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, kết quả được đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế văn hóa công sở cơ quan Bộ đánh giá cao trong đợt kiểm tra trong tháng 4/2017;

+ Cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM kiểm tra kết quả thực hiện công tác phòng chống cháy nổ của các đơn vị hàng tháng, kết quả được đoàn kiểm tra của Bộ và Phòng cảnh sát PCCC Hà Nội đánh giá cao tại đợt kiểm tra trong tháng 4/2017.

- Phối hợp và hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 - 2019) góp phần tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên và đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Công Đoàn và Đoàn TNCS Ban trong nhiệm kỳ mới.

- Động viên và huy động CB đoàn viên tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và phát động đợt thi đua cao điểm “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao” nhằm quán triệt sâu sắc Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Chỉ thị của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2017.

Với chức năng của Công đoàn, Ban Chấp hành đã phối hợp với các Đoàn thể và Cấp uỷ Đảng thống nhất xem xét, giới thiệu, đánh giá cán bộ đoàn viên ưu tú và chuyển đảng viên chính thực cho các Đảng viên mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 - 2018” và Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”. Trong 6 tháng đầu năm 2017 BCH Công đoàn đã thống nhất đề nghị cấp uỷ Ban xem xét làm thủ tục kết nạp cho 02 đoàn viên ưu tú vào Đảng và  giới thiệu 02 quần chúng ưu tú đi học lớp Cảm tình đảng.

Công đoàn Ban tích cực triển khai thực hiện tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, từng bước nâng cao vai trò của nữ giới trong cơ cấu lãnh đạo chủ trốt.

Tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em đến nữ cán bộ đoàn viên công đoàn. Phát động, đăng ký và thực hiện  phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2017.

Ban chấp hành thường xuyên quan tâm đến công tác chăm lo cho con em nữ cán bộ công chức tại đơn vị, tạo điều kiện tốt nhất về thời gian và công việc cho các cán bộ nữ trong thời gian nuôi con nhỏ.

Hưởng ứng và phát động phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan" trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

Tổ chức Ban chấp hành công đoàn Ban đứng ra tổ chức cho toàn thể cán bộ viên chức nữ đi dã ngoại nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8/3. 

 

Triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đề ra mục tiêu, nhiệm vụ:

- Hoàn thành chỉ tiêu trồng 2.370 ha rừng phòng hộ tại Dự án JICA2 và SNRM.

- Tiếp tục tổ chức chăm sóc 12.880 ha rừng trồng lần 2, năm 2017.

- Khoanh nuôi tái sinh khoảng 13.800 ha.

- Quản lý bảo vệ rừng 34.000 ha.

- Xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sinh kế.

- Quản lý rừng dựa vào cộng đồng khoảng 23.160 ha rừng tự nhiên.

- Quyết toán dự án hoàn thành: 05 dự án đã kết thúc (FLITCH; KfW7; WB3; JIFPRO và PACSA2).

- Hoàn thành thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai 04 dự án mới.

- Hoàn thành kế hoạch giải ngân: 747.900 triệu đồng, trong đó: Vốn trong nước là 140.683 triệu đồng, Vốn ngoài nước là 607.217 triệu đồng.

Vốn vay: 328.552 triệu đồng.

+ Vốn viện trợ không hoàn lại: 278.665 triệu đồng.

 

Các đại biểu đại diện cho các Phòng chức năng và các dự án thuộc Ban phát biểu nhiều ý kiến, nêu những tồn tại và đóng góp các giải pháp tháo gỡ, cùng các đề xuất thực hiện, nhằm tìm giải pháp thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm.

 

Một số hình ảnh

 

Trưởng ban Vũ Xuân Thôn tổng kết và chỉ đạo Hội nghị

 

Chủ tịch Công đoàn Phạm Hồng Vích phát biểu ý kiến


Giám đốc Dự án JICA2

 

Giám đốc Dự án KfW10

 

Giám đốc Dự án KfW8

 

Phó Giám đốc Dự án FLITCH

Trưởng phòng Tài chính-Kế toán

 

Trưởng ban Vũ Xuân Thôn tổng kết và chỉ đạo Hội nghị

 

Chủ tịch Công đoàn Phạm Hồng Vích phát biểu ý kiến


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh