Thứ tư, 15-08-2018

FCPF-2: Họp Ban Chỉ đạo dự án

11/01/2018
Ngày 10/1/2018, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban chỉ đạo dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) – Ông Hà Công Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả thực hiện dự án năm 2017 và chỉ đạo nhiệm vụ của dự án năm 2018.

Thứ trưởng Hà Công Tuấn chủ trì cuộc họp

 

Sau khi nghe đại diện dự án báo cáo Kết quả thực hiện năm 2017, Đề xuất kế hoạch hoạt động năm 2018 và dự thảo Văn kiện chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ và các ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên Ban chỉ đạo, bao gồm Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Lãnh đạo các Vụ có liên quan của Bộ và Lãnh đạo 6 tỉnh vùng Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiện-Huế), Thứ trưởng thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo dự án đã kết luận:

 

Về thực hiện kế hoạch 2017

 

- Dự án đã hoạt động bám sát Văn kiện chương trình và kế hoạch được duyệt

 

- Ban chỉ đạo hài lòng với các kết quả dự án đã đạt được

 

- Tiến độ thực hiện các tháng đầu năm còn chậm, dẫn đến một số nhiệm vụ chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Cần rút kinh nghiệm cho năm tiếp theo.

 

Dự án báo cáo kết quả thực hiện năm 2017

 

Các thành viên Ban chỉ đạo thảo luận, đóng góp ý kiến

 

Về đề xuất kế hoạch thực hiện năm 2018

 

- Về cơ bản, Ban chỉ đạo đồng ý với các nội dung dự án đề xuất

 

- Trong bối cảnh Chính phủ đã ban hành QĐ 886 về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và QĐ 419 về Chương trình hành động REDD+ quốc gia, cần xây dựng một Nghị định riêng về REDD+, tham mưu cho Chính phủ ra Quyết định của Thủ tướng về quyền các-bon để có cơ sở pháp lý triển khai.

 

- Dự án cần ưu tiên hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT hoàn thiện các chính sách, văn bản dưới luật hướng dẫn thực hiện Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội thông qua. Trong đó, ưu tiên vấn đề quản lý rừng bền vững.

 

- Trong việc hỗ trợ các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng tư nhân, cần tập trung thí điểm mỗi tỉnh một mô hình về triển khai truy xuất nguồn gốc gỗ, tổ chức liên kết trong việc thực hiện phương án quản lý rừng bền vững gắn với chứng chỉ rừng.

 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phải có chiến lược truyền thông về REDD+ gắn với các chương trình, dự án khác về lâm nghiệp. Các tài liệu tuyên truyền về REDD+ cần được chuẩn hóa.

 

Về Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ

 

 

-  Đánh giá cao nỗ lực của các tập thể, cá nhân tham gia xây dựng Văn kiện chương trình.

 

-  Đây là Chương trình REDD+ cấp vùng đầu tiên thí điểm việc chi trả theo kết quả, vốn đầu tư thực hiện chương trình phải huy động từ nhiều nguồn và việc chi trả phải theo chính sách của nhà nước, do cơ quan chức năng nhà nước quản lý. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ là cơ quan chủ quản chương trình, bộ máy thực hiện sẽ được tinh giản, tập trung vào một đầu mối.

Nguyen Thi Le Trang -CTV


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh