Thứ ba, 19-03-2019

Hội nghị tổng kết công tác điều hành năm 2017: Đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành Lâm nghiệp

15/01/2018
Ngày 12/01/2018, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều hành và cán bộ viên chức, người lao động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có đại diện của Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác Quốc tế, Công đoàn và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện các nhà tài trợ quốc tế

 

Trưởng ban Vũ Xuân Thôn và Chủ tịch Công đoàn Ban Phạm Hồng Vích đồng chủ trì hội nghị

 

Ông Vũ Văn Hưng - Phó trưởng Ban trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị

 

Trong thời gian qua, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách cho lĩnh vực Lâm nghiệp thường xuyên được hoàn thiện, đặc biệt là Luật Lâm nghiệp đã được Quốc hội thông qua thể hiện quyết tâm bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện thành công nhiệm vụ Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của Đảng, Chính phủ. Đây chính là cơ sở quan trọng để các dự án thuộc Ban đề ra mục tiêu kế hoạch, triển khai các hợp phần nhằm phát triển bền vững ngành Lâm nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng.

 

Trong năm 2017, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tập trung chỉ đạo điều hành, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, chính sách của Ngành để tập trung chỉ đạo các dự án thuộc Ban triển khai các hoạt động góp phần vào lộ trình tái cơ cấu ngành và Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 như: Đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất; công tác thiết kế và trồng rừng; chăm sóc rừng hiện có; khoanh nuôi tái sinh và quản lý bảo vệ rừng tự nhiên.

 

Việc triển khai thực hiện các hoạt động trong năm 2017 của các dự án thuộc Ban đã đạt kết quả tốt, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch và tiến độ. Kết quả giải ngân các dự án thuộc Ban đạt 103% so với kế hoạch 2017 đề ra. Không có dự án chậm tiến độ và vi phạm các thủ tục về đầu tư. Nhiều hoạt động của các dự án đã mang lại nhiều lợi ích cho người dân và tổ chức vùng dự án, góp phần nâng cao độ che phủ rừng, chống xói lở và đối phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

 

Các dự án đã có những đóng góp rất lớn trong việc hỗ trợ các địa phương sớm hoàn thành vùng nông thôn mới, trong đó đóng góp nổi bật là 2 mục tiêu tăng thu nhập cho người dân địa phương và xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Với việc hỗ trợ người dân thông qua các hoạt động lâm sinh, phát triển sản xuất, các dự án đã giúp tăng thu nhập cho người dân trực tiếp trồng rừng sản xuất hộ gia đình. Bên cạnh các hoạt động lâm sinh, một số dự án còn triển khai hỗ trợ người dân khoản tín dụng ưu đãi thông qua cho vay ưu đãi và Quỹ Phát triển xã (VDF) để hỗ trợ phát triển chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh nhỏ với các thủ tục đơn giản, dễ tiếp cận.

 

Trong năm 2017, các dự án hỗ trợ kỹ thuật (ICMP, VFD, SNRM) của Ban đã hỗ trợ các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ ngành có liên quan xây dựng và triển khai một số chính sách trong các lĩnh vực Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản, Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh góp phần hạn chế tác động của xói lở, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu như: Tham gia hỗ trợ tuyển chọn tư vấn xây dựng Luật lâm nghiệp sửa đổi trình Quốc hội thông qua tháng 11/2017; Hỗ trợ xây dựng Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT thay thế Chỉ thị số 32/2000/CT/BNN-KL và Quyết định 78/2002/QĐ/BNN-KL về theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp; Hỗ trợ Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 119/2016/NĐ-CP quy định về một số chính sách đầu tư quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu; Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống giám sát đánh giá (M&E) cho chi trả dịch vụ môi trường rừng (PFES) thí điểm tại Sơn La; Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình chuẩn bị dự án “Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và Tăng cường chống chịu vùng ven biển” do WB tài trợ.

 

Ngoài ra, các dự án thuộc Ban cũng hỗ trợ Tổng cục, Các vụ thuộc Bộ tổ chức các Hội nghị, Hội thảo cấp Quốc gia, cấp vùng và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực Thủy sản và Nông nghiệp đặt trọng tâm vào thu hút sự tham gia của lĩnh vực tư nhân vào chuỗi liên kết sản xuất đang cho thấy dấu hiệu tích cực.

 

Ông Phạm Thế Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Ban trình bày tổng kết công tác Công đoàn Ban năm 2017

 

Hội nghị cũng đánh giá cao những kết quả Công đoàn Ban đã đạt được trong năm 2017, Ban Chấp hành Công đoàn Ban luôn làm tốt nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; thường xuyên trao đổi, phối hợp với Giám đốc các Dự án, Lãnh đạo Ban có phương án bố trí công việc để cán bộ viên chức, đoàn viên Công đoàn tiếp tục có việc làm, thu nhập ổn định và nâng cao cuộc sống. Các chính sách và chế độ của người lao động được đảm bảo đầy đủ theo quy định như: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn... Công đoàn Ban thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đồng hành sâu sát, lắng nghe, thấu hiểu và luôn động viên, khuyến khích cán bộ viên chức và người lao động đoàn kết, thống nhất vì sự ổn định và phát triển của Ban.

 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, toàn Ban phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng 474 ha rừng phòng hộ; tiếp tục tổ chức chăm sóc 18.174 ha rừng; tỉa thưa 2.700 ha rừng Thông và Keo; khoanh nuôi XTTS 19.257 ha rừng; quản lý bảo vệ rừng đạt 34.142 ha; quản lý rừng dựa vào cộng đồng khoảng 23.160 ha rừng tự nhiên; điều tra tài nguyên rừng và hỗ trợ giao đất cấp sổ đỏ được 11.172 ha; phục hồi 20 ha rừng bị suy thoái; xây thêm 7 trạm bảo vệ rừng, làm 43 km đường lâm nghiệp, 16 km đường ranh cản lửa và 14,8 km đường bê tông nông thôn.

 

Cũng trong năm 2018, Ban sẽ tiến hành hỗ trợ các Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản xây dựng một số chính sách; triển khai hợp tác công tư trong 02 lĩnh vực: Lúa gạo và luân canh tôm - lúa; mở rộng thêm 02 mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn tại Cà Mau và Sóc Trăng nhằm tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới và góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

 

Năm 2018, Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp xây dựng chương trình, kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ tiếp tục phát huy tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động; chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách có lợi cho người lao động hơn so với quy định của pháp luật; đề xuất, phối hợp với Lãnh đạo Ban, dự án kịp thời bố trí công việc mới cho các cán bộ viên chức và người lao động có năng lực tại các dự án đã kết thúc cho phù hợp nhằm ổn định thu nhập đời sống, tư tưởng cán bộ viên chức, đoàn viên công đoàn.

 

Tập thể Lãnh đạo thay mặt cán bộ viên chức, người lao động Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017

 

Nhân dịp này, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã vinh dự được nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vì những đóng góp quan trọng của Ban vào sự phát triển bền vững ngành Lâm nghiệp nói riêng và sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói chung.

Sơn Lâm


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh