Thứ tư, 02-12-2020

Đẩy mạnh hợp tác và tăng cường hội nhập quốc tế trong lĩnh vực Lâm nghiệp

30/06/2020
Ngày 29/6/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - NN&PTNT) đã tổ chức Hội nghị "Hợp tác và hội nhập Quốc tế trong lĩnh vực Lâm nghiệp" nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngành Lâm nghiệp Việt Nam hình thành và phát triển.

Đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT; các Viện, Trường Đại học, các Hội, Hiệp hội có liên quan, đại diện các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và các đơn vị, dự án trực thuộc tham dự hội nghị.

 

Hội nghị với mục tiêu đánh giá những thành tựu đã đạt được và kết quả hợp tác, hội nhập trong lĩnh vực đầu tư vốn ODA cho phát triển Lâm nghiệp; định hướng các chương trình, dự án phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2021 - 2030.

 

Ông Đỗ Quang Tùng - Quyền Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

và ông Phạm Văn Điển - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đồng chủ trì hội nghị

 

Những thành tựu đạt được

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, từ năm 1995 đến nay, ngành Lâm nghiệp đã đạt được những thành tựu to lớn đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Bên cạnh việc tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Luật Lâm nghiệp, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định, Nghị quyết, Quyết định về Lâm nghiệp, Ngành Lâm nghiệp hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu bảo vệ môi trường sinh thái với việc nâng mật độ che phủ rừng toàn quốc đạt 42% theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Nhiều chính sách quan trọng liên quan đến giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được ngành Lâm nghiệp xây dựng và triển khai thực hiện trong nhiều chương trình, dự án trên phạm cả nước và chủ động, tích cực tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

Ngành Lâm nghiệp đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt xấp xỉ 12 tỷ USD. Trong giai đoạn 2013 - 2020, tổng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đã đạt 15.657 tỷ đồng, bình quân mỗi năm thu được là 1.957 tỷ đồng. Đồng thời lâm nghiệp góp phần quan trọng thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, như: Thủy điện, du lịch sinh thái, nuôi trồng thủy sản, phát triển dược liệu, góp phần tạo việc làm, thu nhập, xóa đói, giảm nghèo.

 

Ngành Lâm nghiệp đã tiến hành rà soát quy hoạch sắp xếp lại 3 loại rừng phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo yêu cầu bảo tồn, phòng hộ và phát triển kinh tế bền vững; xây dựng quy hoạch phát triển lâm nghiệp trên các vùng kinh tế trọng điểm, trong đó đã xác định rõ quan điểm, nhiệm vụ xây dựng hệ thống rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của từng vùng nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời xác định các vùng nguyên liệu, các khu chế biến lâm sản; các làng nghề truyền thống và đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm khai thác thế mạnh của từng vùng, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng phát triển rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh và trật tự xã hội của các vùng.

 

Về hợp tác quốc tế trong Lâm nghiệp, Chính phủ đã tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm các Công ước quốc tế, tổ chức đa phương, diễn đàn về lâm nghiệp toàn cầu và khu vực; đồng thời duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhiều nhà tài trợ và tổ chức hợp tác quốc tế như: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), các Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ), Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AUSAID), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Hợp tác phát triển Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan Hợp tác phát triển Nhật Bản (JICA)...

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Điển - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp nhấn mạnh, trong nhiều năm qua, những chương trình dự án lớn trong lĩnh vực lâm nghiệp trên mọi miền đất nước đều có dấu ấn vô cùng quan trọng của các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế với nhiều hoạt động hợp tác, cũng như sự hỗ trợ kỹ thuật, tài chính, con người. Điều này đã đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu của ngành. Tuy nhiên, để thực hiện thành công mục tiêu, định hướng trong giai đoạn mới, ngành sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức và sự đồng hành, hợp tác, hỗ trợ của các đối tác quốc tế là vô cùng quan trọng góp phần giúp ngành Lâm nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả.

 

Có định hướng đúng, chủ động hợp tác hội nhập

Theo các đại biểu tham dự hội nghị, muốn tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế trước hết bản thân ngành Lâm nghiệp phải có định hướng đúng, cụ thể, phát triển lâm nghiệp bền vững dựa trên việc kinh tế, xã hội và môi trường phát triển bền vững; đồng thời phải xác định rõ quan điểm rừng vừa là tài nguyên, tư liệu sản xuất, là tài sản, nguồn lực vừa là yếu tố quan trọng của môi trường sinh thái vì vậy cần sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh các vùng, miền; hài hòa các mục tiêu phát triển; giảm thiểu thiên tai và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên và đa dạng sinh học; phát triển lâm nghiệp theo cơ chế thị trường, xã hội hóa và tổ chức liên kết theo chuỗi; hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu; hài hoà các chuẩn mực quốc tế; phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản bền vững, hiệu quả, hiện đại, hội nhập thị trường toàn cầu.

 

Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) phát biểu

 

Bà Kirsten Hegener - Đại diện Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) đóng góp ý kiến tại hội nghị

 

Ông Miyazono Hiroki, Cố vấn trưởng Dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên bền vững (SNRM) phát biểu tại hội nghị

 

Đại diện các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế đóng góp ý kiến tại hội nghị cùng đồng nhất quan điểm, Chính phủ Việt nam mà cụ thể là Tổng cục Lâm nghiệp và Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trong quá trình định hướng xây dựng các chương trình dự án hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn tiếp theo cần quan tâm đến những vấn đề cả hai bên cùng quan tâm như ưu tiên đầu tư cho các hoạt động bảo tồn Đa dạng sinh học, tăng cường thực thi Lâm luật, VPA, FLEGT nghiên cứu phát triển và đào tạo nguồn lực; ưu tiên hỗ trợ phát triển, phục hồi rừng phòng hộ, thực hiện quản lý rừng cộng đồng (đặc biệt ưu tiên vùng Tây Nguyên và Tây Bắc); tiếp tục hỗ trợ Chương trình giảm phát thải REDD+; tập trung đầu tư cho các hoạt động mang lại giá trị gia tăng cao như trồng rừng gỗ lớn thâm canh, chứng chỉ rừng, chế biến xuất khẩu gỗ, hạ tầng lâm nghiệp phục vụ sản xuất, kinh doanh trồng rừng gỗ lớn…

 

Việc nghiên cứu và định hướng đề xuất các chương trình, dự án hợp tác cần xem xét một số khía cạnh nhằm đảm bảo tính khả thi cao, mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường góp phần thực hiện ưu tiên mục tiêu phát triển quốc gia và của ngành, trong đó có tính đến khả năng khắc phục thảm họa thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, tái cơ cấu ngành, vùng miền, khu vực ưu tiên, mức độ ưu tiên của Chính phủ, địa phương và nhà tài trợ đối với lĩnh vực đầu tư.

 

Các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế cùng thể hiện mối quan tâm chung tới lĩnh vực lâm nghiệp và khẳng định trong hành trình phát triển của mình, ngành Lâm nghiệp sẽ không đơn độc. Các đối tác quốc tế sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ ngành hoàn thành được mục tiêu theo định  hướng đề ra trong giai đoạn tiếp theo.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

 

Một số hình ảnh bên lề Hội nghị

Tiến Dũng - CTV

 Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh