Thứ ba, 19-03-2019

Công văn số 2087/BNN-VP ngày 20/07/2011 về việc triển khai xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2008

30/10/2013
Kính gửi: - Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; - Các Ban Quản lý dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi; - Các Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tin học và Thống kê, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Hà Nội, ngày20tháng 7 năm 2011
 
V/v: Tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng
 
TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị
 
Kính gửi: 
 
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
 
- Các Ban Quản lý dự án Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi;
 
- Các Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Tin học và Thống kê, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
 
Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg, theo đó, các cơ quan hành chính nhà nướcphải hoàn thànhviệcáp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2008trước ngày 31/12/2012, tuy nhiên tiến độ thực hiện tại nhiều đơn vị thuộc Bộ đến nay đang bị chậm trễ, thời gian còn lại là rất ngắn. 
 
Để có thể hoàn thành đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo sâu sát, thực hiện quyết liệt hơn việc xây dựng,áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 tại đơn vị mình. Trước mắt cần triển khai ngay các hoạt động theo một số nội dung sau:
 
1. Đối tượng thực hiện xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO
 
1.1. Những đơn vị bắt buộc thực hiện, gồm:
 
- Các Cục thuộc Bộ
 
- Khối cơ quan Bộ: Văn phòng Bộ, Ban đổi mới doanh nghiệp và các Vụ thuộc Bộ
 
- Thanh tra Bộ
 
- Các Tổng cục thuộc Bộ:
 
+ Các Cục thuộc Tổng cục
 
+ Khối cơ quan Tổng cục: Văn phòng Tổng cục, các Vụ thuộc Tổng cục
 
 
 
1.2. Những đơn vị khuyến khích xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO
 
- Các Trung tâm: Khuyến nông quốc gia, Tin học & Thống kê, Quốc gia Nước sạch & vệ sinh MTNT
 
- Các Ban quản lý dự án: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi.
 
2. Nội dung xây dựng, thực hiện HTQLCL ISO tại đơn vị
 
* Đối với các đơn vị đã thực hiện:
 
- Rà soát, cải tiến, bổ sung các quy trình chung (03), các quy trình bắt buộc (06), các tài liệu kèm theo; các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên cần thiết ở đơn vị;
 
- Rà soát, điều chỉnh, cải tiến các quy trình thực hiện các TTHC đã có;
 
- Mở rộng xây dựng các quy trình thực hiện các TTHC thuộc nhiệm vụ của đơn vị, trên cơ sở kết quả Đề án 30 (lưu ý kết quả thực hiện NQ 57, các TTHC mới ban hành)
 
* Đối với các đơn vị chưa thực hiện:Xây dựng và thực hiện đầy đủ hệ thống tài liệu, quy trình, gồm:
 
- Các quy trình chung (03); các quy trình bắt buộc (06); tài liệu kèm theo; các quy trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên cần thiết ở đơn vị;
 
- Các quy trình thực hiện các TTHC thuộc nhiệm vụ của đơn vị, trên cơ sở kết quả Đề án 30 (lưu ý kết quả thực hiện NQ 57, các TTHC mới ban hành).
 
3. Về kinh phí triển khai xây dựng, áp dụng HTQLCL ISO
 
- Kinh phítriểnkhai xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO tại các đơn vị được bố trítừ nguồn ngân sách nhà nước, ngoài nội dung chi thường xuyêntheo hướng dẫnThông tư số 159/2010/TT-BTC và các văn bản quy định khác có liên quan.
 
- Những đơn vị chưa có kinh phí triển khai ISO năm 2011, làm thủ tục điều chỉnh kinh phí cải cách hành chính hoặc bố trí bổ sung (nếu có) để đơn vị chủ động thực hiện theo tiến độ kế hoạch phê duyệt.
 
4. Công tác tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện
 
a) Giao Văn phòng Bộ là đơn vị đầu mối, chủ trì giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện chương trình của Bộ, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định 118/QĐ-TTg;
 
Đồng thời là đầu mối tổ chức thực hiện đối với khối cơ quan Bộ (Văn phòng, các Vụ thuộc Bộ và Ban ĐMQLDNNN).
 
b) Vụ Tài chính có trách nhiệm:
 
- Hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch kinh phí, sử dụng các nguồn kinh phícho hoạt động này, tổng hợp báo cáo Bộ để được bố trí kinh phí cho toàn bộ hoạt động của chương trinh này theo quy định.
 
- Hướng dẫn những đơn vị chưa có kinh phí triển khai ISO năm 2011 làm thủ tục điều chỉnh kinh phí cải cách hành chính đã được giao năm 2011 hoặc bố trí bổ sung (nếu có) để đơn vị chủ động thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.
 
c) Thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng phải thực hiện, chủ động triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo trình tự, nội dung được quy định và hướng dẫn của Tư vấn. Trước hết, cần khẩn trương thực hiện ngay:
 
Xây dựng Kế hoạch khung, xác định nội dung, tiến độ, kinh phí, tổ chức thực hiện triển khai đến ngày 31/12/2012(Kế hoạch các đơn vị ban hành trước ngày 31/7/2011).
 
Trước mắt, các đơn vị lập dự toán chi tiết kinh phí cho các hoạt động để xây dựng và triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 của đơn vị; những đơn vị chưa có kinh phí triển khai ISO cho các hoạt động trong năm 2011, đề nghị chủ động điều chỉnh kinh phí cải cách hành chính đã được giao để ưu tiên cho các hoạt động triển khai ISO.
 
d) Văn phòng Bộ và các đơn vị tăng cường công tác truyền thông về triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 của Bộ.
 
đ) Văn phòng Bộ phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức phát động đợt thi đua thực hiện chương trình xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 tại các đơn vị thuộc Bộ.
 
e) Đối với các đơn vị thuộc đối tượng khuyến khích thực hiện, có đủ điều kiện để triển khai ngay trong giai đoạn này, cần thông báo với Văn phòng Bộ để tiếp tục được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện. Đồng thời triển khai các nội dung như đối với các đơn vị nêu tại điểm c trên đây.
 
 
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc, cần báo cáo ngay về Bộ (Văn phòng Bộ) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.
 

Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh