Thứ bảy, 26-05-2018

Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW

10/01/2017
Chiều ngày 29/12/2016, Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị Trung ương 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tham dự hội nghị có toàn thể Bí thư, Phó Bí thư, các cán bộ đảng viên, đoàn viên ưu tú của 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban. Đồng chí Nguyễn Văn Trường -  Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đến dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

 

Đồng chí Phạm Hồng Vích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ,

Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu khai mạc hội nghị

 

Với mục tiêu kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; với tinh thần thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, Hội nghị Trung ương 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, chỉ ra những vấn đề ảnh hưởng tới sự phát triển của Đảng trong thời gian tới để rồi xác định rõ ràng mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm số 1 trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016 - 2020) đó là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT

quán triệt một số nội dung quan trọng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT đã quán triệt rõ ràng và phân tích cụ thể những nội dung quan trọng, có tính cấp bách của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, chỉ ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng là những vấn đề ảnh hưởng tới xây dựng, chỉnh đốn, phát triển Đảng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Muốn Nghị quyết này đi vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng để tự giác thực hiện. Ở đây, sự gương mẫu của Trung ương là cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Từng đồng chí Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từng đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải tự giác, gương mẫu thực hiện nghị quyết, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm rất cao, sự nỗ lực rất lớn”.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường cho rằng, để Nghị quyết không nằm trên giấy, các Chi bộ cơ sở và mỗi cán bộ, đảng viên ngoài việc hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 thì việc thường xuyên kiểm điểm, phê bình, tự phê bình với tinh thần và thái độ của người cộng sản dũng cảm, nghiêm khắc, nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất quan trọng. Bên cạnh đó, một biện pháp tốt nhất là mỗi cán bộ đảng viên thường xuyên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào từng công việc, từng hoàn cảnh cụ thể.

 

Đồng chí gợi mở, muốn tổ chức, triển khai, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nghiêm túc, có hiệu quả, các Chi bộ Đảng cơ sở cần nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, 4 nhóm giải pháp trong Nghị quyết bao gồm: Giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; về phát huy vai trò dân chủ nhân dân để gắn với việc xây dựng các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với đặc thù của từng Chi bộ.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Vích - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp nhắc lại những điểm mấu chốt của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trên cơ sở những gì nắm bắt được trong hội nghị, đồng chí đề nghị các Chi bộ Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Ban tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyên sâu, rộng bằng những hình thức thiết thực giúp cán bộ đảng viên, đặc biệt là các đoàn viên ưu tú thức sâu sắc trách nhiệm của mình, thường xuyên trau dồi phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, xa rời những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; sa sút ý chí chiến đấu, có quan điểm sai trái, lệch lạc.

 

Đồng chí Phạm Hồng Vích tin tưởng với tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Đảng bộ, toàn thể cán bộ đảng viên sẽ rèn luyện bản thân, góp phần vào công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Ban trong năm 2017 và những năm tiếp theo. 

Thu Trang - CTV


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh