Thứ sáu, 17-08-2018

Chi bộ số 2 long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

14/08/2017
Chiều ngày 10/8/2017, Chi bộ số 2 thuộc Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, cùng đại diện các Chi ủy thuộc Đảng ủy Ban tham dự Đại hội.

 

Sau thời gian tích cực chuẩn bị công tác tổ chức đại hội theo đúng quy trình hướng dẫn, được sự đồng ý của Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, chiều ngày 10/8/2017, Chi bộ số 2 thuộc Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, đồng thời Đại hội cũng bầu ra cấp ủy khóa mới để lãnh đạo tổ chức triển khai thành công Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, cùng đại diện các Chi ủy thuộc Đảng ủy Ban và toàn thể cán bộ đảng viên của Chi bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Danh Đàn - Bí thư Chi bộ số 2 nhiệm kỳ 2015 - 2017 đọc báo cáo tổng kết công tác Đảng

và báo cáo kiểm điểm tập thể cấp ủy

 

Theo báo cáo tổng kết công tác trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ số 2 dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Ban ngày càng đi vào hoạt động nề nếp, các cán bộ đảng viên trong Chi bộ luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã có nhiều hoạt động phối hợp với Lãnh đạo Ban và các dự án lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch hàng năm của các dự án đề ra về khối lượng và chất lượng.

 

Cũng trong nhiệm kỳ, Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch học tập, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của nhà nước như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 100% cán bộ đảng viên tạo ra được sự đồng thuận trong tư tưởng và hành động cho các đảng viên, tăng cường mối đoàn kết, nhất trí trong Chi bộ. Đặc biệt, Chi bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện đưa Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, xây dựng kế hoạch cá nhân và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các dự án.

 

Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới góp phần quan trọng vào thành công của nhiệm kỳ vừa qua. Chi Bộ số 2 đã trở thành trung tâm đoàn kết, gương mẫu trong chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời thực hiện đầy đủ mục tiêu, yêu cầu của Đảng và chính quyền cũng như theo sát tâm tư nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ được giao. Không có biểu hiện tiêu cực, hiện tượng khiếu kiện, mất đoàn kết hay tham nhũng xảy ra.

 

Đại hội đã tập trung thảo luận đối với Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ số 2 nhiệm kỳ 2015 - 2017; đồng thời nhất trí cao với Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 về các chỉ tiêu và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đảng, nâng cao vai trò của Chi bộ, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã biểu dương, ghi nhận những thành tích mà Chi bộ số 2 đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 và lưu ý Chi bộ số 2 muốn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra thì mỗi cán bộ, đảng viên Chi bộ phải luôn năng động, chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu nâng cao kiến thức, kinh nghiệm bản thân hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ chính trị của Ban. Chi bộ phải thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo về công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chính trị triển khai các hoạt động dự án của Chi bộ. Bên cạnh đó, Chi bộ cần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, Chi bộ tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; xây dựng và làm tốt quy chế làm việc, chương trình công tác của cấp ủy, Chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, việc lựa chọn và giới thiệu nhân sự cho cấp ủy đảm bảo đúng quy trình, khách quan, minh bạch, bầu ra những đồng chí vào cấp ủy khóa mới có đủ tư cách, phẩm chất, năng lực, khả năng đoàn kết, tập hợp quần chúng và tổ chức lãnh đạo. Kết quả bầu cử, Đại hội đã tín nhiệm thống nhất bầu ra Ban Chi ủy Chi bộ số 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020 với 3 đồng chí, cụ thể là: Đồng chí Nguyễn Danh Đàn (Phó Trưởng phòng Quản lý tư vấn và Xây dựng chương trình, dự án) giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Phạm Vũ Thắng (Phó Giám đốc Dự án WB3) là Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Hoàng Đức Thắng (Điều phối viên Dự án ICMP) là Ủy viên.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tặng hoa

Ban Chi ủy mới Chi bộ số 2 nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Chi bộ số 2 vui mừng tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

Sơn Lâm

 

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh