Thứ ba, 25-06-2019

Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

14/01/2018
Ngày 11/01/2017, Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.Tham dự hội nghị, có đồng chí Đỗ Duy Hưng -Ủy viên Ban Thường vụ,Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT.

Đồng chí Vũ Xuân Thôn - Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khai mạc hội nghị

 

Theo báo cáo tổng kết, năm 2017 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp lần thứ III (2015 - 2020), mặc dù trong bối cảnh thời tiếtdiễn biến phức tạpdo tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới việc triển khai các hoạt động lâm nghiệp của các dự án thuộc Ban, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Bộ NN&PTNT, Đảng ủy Ban đã chú trọng làm tốt công tác Đảng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ lãnh đạo, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trịđề ra.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trình bày dự thảo báo cáo công tác Đảng năm 2017

 

Trong năm 2017, Đảng ủy Ban đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án đang hoạt động của Ban, đảm bảo tiến độ và công tác giải ngân theo mục tiêuvà chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Đồng thời, đẩy nhanh việc đưa các dự án mới do Ban xây dựng và quản lý đi vào thực hiện cũng như quyết toán những dự án sắp và đã kết thúctheo đúng quy định pháp luật của Nhà nước, yêu cầu của nhà tài trợ, không ngừng nâng cao uy tín của Ban.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Ban luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các Chi bộ trực thuộc bố trí cán bộ, Đảng viên tham gia học tập, quán triệt, triển khaicác Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối. Đảng ủy Ban đã tổ chức tuyên truyền thông tin vềNghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đảm bảo quan điểm chỉ đạo, những chủ trương định hướng lớn được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế tại Ban.

 

Công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, cải tiến đổi mới đưa công tác sinh hoạt Đảng trong từng Chi bộ đi vào nề nếp, chất lượng và hiệu quả, toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức của Ban đều kiên định vững vàng về chính trị tư tưởng, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

 

Trong năm 2017, Đảng bộ Ban đã cử 01 đảng viên tham dự khóa học Cao cấp lý luận chính trị, đồng thời đã có 02 đảng viên đã hoàn thành chương trình đã hoàn thành chương trình khóa học Cao cấp lý luận chính trị theo đúng tiến độ; cử 02 đảng viên đi học lớp; cử 07 cán bộ tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và thi nâng ngạch do Bộ Nội vụ tổ chức.

 

Đảng ủy Ban thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đoàn thể quần chúng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động. Công tác phát triển Đảng được quan tâm đúng mức đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Ban. Nội bộ Ban đoàn kết nhất trí, quy chế về mối quan hệ làm việc giữa cấp Ủy và chính quyền luôn được coi trọng, quy chế dân chủ cơ sở được chú ý thực hiện, cán bộ công chức, viên chức làm việc với tinh thần trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Tại hội nghị, dự thảo phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 cũng đã được trình bày chi tiết và cụ thể, nhận được sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ. Hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến tham luận ý nghĩa từ các Chi bộ,Đảng viên tập trungđánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được, đóng góp thêm những giải pháp thiết thực, hiệu quả để triển khai tốt công tác Đảng năm 2018.

 

Định hướng cho năm 2018, Đảng bộ Ban đặt ra 7 mục tiêu trọng tâm bao gồm: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Ủy xây dựng tổ chức Đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh năm 2018; (2) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại các phòng nghiệp vụ và các dự án để nâng cao trình độ nghiệp vụ về các mặt công tác; (3) Tăng cường công tác quản lý tài chính - kế toán, đảm bảo chi tiêu đúng tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm, hiệu quả; (4) Tăng cường công tác quản lý tư vấn, quản lý chuyên gia nhằm hỗ trợ dự án trong việc triển khai các hoạt động, công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các dự án thuộc Ban; (5) Lãnh đạo, chỉ đạo, động viên toàn thể cán bộ, viên chức, Đảng viên trong Đảng bộ quyết tâm hoàn thành 100% các chỉ tiêu chính của kế hoạch năm 2018; (6) Tập trung chỉ đạo xây dựng các dự án mới; (7) Lãnh đạo, chỉ đạo các dự án sắp kết thúc, hoàn thiện quy chế sửa đổi nội bộ Ban theo hướng tập trung vai trò của chủ đầu tư.

 

Đồng chí Đỗ Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ NN&PTNT phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Duy Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ NN&PTNT hoan nghênh và đánh giá cao các thành tích đã đạt được của Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trong triển khai toàn diện các nhiệm vụchính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng,quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên.

 

Về trọng tâm công tác trong năm 2018, đồng chí Đỗ Duy Hưng mong muốn Đảng ủy Banxây dựng ngay các chương trình làm việc có tính chất chuyên đềvề công tác chính trị của Bantừ những tháng đầu của năm 2018;tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nội dung sinh hoạt Chi bộ trong Đảng bộ khối cơ quan Trung ươngtrọng tâm gắn với những nội dung của Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác đảng viên trong từng Chi bộ trong Đảng ủy, duy trì sinh hoạt cấp Ủynhằm khơi dậy được sự đóng góp, trí tuệcủa các Đảng viên cho Nghị quyết của Chi bộ.

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Vũ Xuân Thôn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, đồng thời khẳng định Đảng bộ Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 trên tất cả các lĩnh vực, thành tựu đã đạt được của Đảng bộ Ban trong năm 2017 là kết quả của những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, đoàn kết, nhất trí vượt mọi khó khăn của toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong Đảng bộ.

 

Đồng chí Vũ Xuân Thôn đề nghị Đảng ủyBan tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt lãnh đạo, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết, nhất trí,nêu cao tinh thần trách nhiệm quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ, trọng tâm công tác năm 2017 về xây dựng Đảng;lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với giám đốcsâu sát, vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động các dự ánhoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra của năm 2018, xây dựng Đảng bộ Ban trong sạch, vững mạnh, đóng góp mạnh mẽ, hiệu quả vào các hoạt động lâm nghiệp, nông nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của Chính phủ.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT

quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ NN&PTNT quán triệt những nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới).

Thu Trang - CTV

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh