Thứ tư, 26-02-2020

QUYẾT ĐỊNH SỐ 03 /DALN-CĐ Ngày 14/03/2011 (thay thế Quyết định số 08/DALN-CĐ ngày 14/05/2010)

30/10/2013
QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh bổ sung các đoàn viên tại các Tổ Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệpCÔNG ĐOÀN CƠ QUAN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CÔNG ĐOÀN BQL

 CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

———————

SỐ 03 /DALN-CĐ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

 

         Hà nội, Ngày 14 tháng 3 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh bổ sung các đoàn viên tại các Tổ Công đoàn

 Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

 

BAN CHẤP HÀNH BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP

 

-Căn cứ Quyết định số 05/DALN-CĐ ngày 5/5/2009 của Công đoàn BQLCDA LN về việc Thành lập các tổ Công đoàn, tổ trưởng, tổ phó tổ Công đoàn nhiệm kỳ V (2009-2011) Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

-Căn cứ tình hình thực tế có những sự thay đổi công việc của các Đoàn viên Công Đoàn trong các dự án của BQLCDA LN. Để hoạt động của các đoàn viên Công Đoàn trong Ban được thuận lợi.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều1. Điều chỉnh, bổ sung lại số lượng đoàn viên trong các Tổ công đoàn Ban

(Số lượng đoàn viên trong các Tổ công đoàn có danh sách chi tiết kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ, đoàn viên có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Các tổ Công Đoàn Ban;

- Đảng uỷ - Lãnh đạo Ban (b/c);

- Lưu VT-CĐ.

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

Phan Thanh Ngọ

 


 
 
 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Tin đấu thầu

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh