Thứ ba, 19-02-2019

Tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần sáng tạo, xung kích của đoàn viên thanh niên

20/04/2017
Ngày 18/4/2017, Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 - 2019) đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của tuổi trẻ Ban đang ra sức thi đua kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017) và chào mừng Đại hội chi Đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp tiến tới Đại hội Đoàn Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017 - 2021).

 

Đại hội vinh dự chào đón đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, đồng chí Phạm Hồng Vích - Chủ tịch Công đoàn Ban. Đại hội vui mừng có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Thị Kiều Cúc - Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT và các đại biểu khách mời từ các Đoàn bạn đến chúc mừng và chia vui với Đại hội.

 

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017 - 2019)

 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Ban khóa VIII (nhiệm kỳ 2015 - 2017) đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn khóa IX (nhiệm kỳ 2017 - 2019) nhằm tăng cường đoàn kết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của Đảng cho thanh niên, đẩy mạnh phong trào xung kích tình nguyện, vì sự nghiệp xây dựng Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội

 

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, sự quan tâm chỉ đạo của Đoàn Bộ NN&PTNT, tuổi trẻ Ban đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, cố gắng đưa công tác Đoàn tiếp tục phát triển khá toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

 

Ban chấp hành Chi Đoàn BQL các dự án Lâm nghiệp luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là công tác trọng tâm nhằm giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên thanh niên. Nhất là công tác giáo dục tư tưởng cho thanh niên trong thời kỳ hội nhập kinh tế, trước những thách thức đặt ra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác giáo dục lý luận chính trị được chi đoàn chú trọng, phát triển mạnh mẽ qua nhiều hình thức giúp các đoàn viên thanh niên của chi đoàn nhận thức đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, Đoàn và chính quyền. Đặc biệt hơn nữa là thực hiện cuộc vận đông “Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” đã được triển khai qua việc tham gia các đợt học tập và nói chuyện chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho các đoàn viên.

 

Nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Ban đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. 100% đoàn viên thanh niên đạt các danh hiệu thi đua của Ban, có lối sống lành mạnh, làm việc ngăn nắp đúng thời gian, giữ gìn vệ sinh chung, học tập nâng cao trình độ góp phần làm chuyển biến, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên.

 

Báo cáo viên trình bày bài tham luận tại Đại hội

 

Thông qua các gương điển hình trong đoàn viên, thanh niên, đội ngũ cán bộ được tuyên dương trong khu vực và của Bộ NN&PTNT. Chi đoàn đã chủ động tuyên dương các gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong học tập, rèn luyện nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên Chi đoàn.

 

Công tác phổ biến nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TWĐTN của BCH Trung ương Đoàn và Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020”; tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên xây dựng môi trường công sở xanh - sạch - đẹp, nâng cao ý thức thực hiện các hành vi ứng xử văn minh, xây dựng văn hóa công sở; tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, gương mẫu của tuổi trẻ cải cách hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan đơn vị được Chi đoàn triển khai thực hiện khá hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu và giao nhiệm vụ cho Đoàn TNCS trong nhiệm kỳ tới

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi đoàn thanh niên Ban đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí khẳng định, Đoàn TNCS Ban đã thực sự làm tốt công tác tham mưu và là cánh tay phải của Đảng ủy Ban, sự thành công của Đảng ủy Ban trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có sự đóng góp quan trọng của Đoàn TNCS Ban. Định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ tới, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh công tác Đoàn của Ban trong nhiệm kỳ tới cần đẩy mạnh công tác giáo dục văn - thể - mỹ cho cán bộ đoàn viên, đồng thời trong việc thực hiện các phong trào cần gắn với hoạt động chuyên môn của Ban thể hiện màu sắc riêng của cán bộ đoàn viên của Ban, đưa Đoàn TNCS Ban trở thành hạt nhân xung kích thu hút các Đoàn bạn trong phối hợp thực hiện nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong thời đại mới.

 

Đồng chí Phạm Hồng Vích - Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phát biểu

định hướng đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Công Đoàn và Đoàn TNCS Ban trong nhiệm kỳ mới

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Cúc - Bí thư Đoàn Bộ NN&PTNT đóng góp ý kiến tại Đại hội

 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại hội Đoàn TNCSHCM Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp đã ra Nghị quyết mục tiêu chung công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhà trường nhiệm kỳ 2017 - 2019 đó là:

 

- Bám sát vào sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Ban và Đoàn Bộ NN&PTNT, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc thù của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp.

 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, ý thức pháp luật trong đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thi đua lao động sáng tạo; tích cực tham gia cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong công cuộc đổi mới và phát triển cơ quan đơn vị.

 

Với tinh thần tập trung, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu cử nghiêm túc theo đúng nguyên tắc Điều lệ Đoàn, bầu ra 5 đồng chí ưu tú đại diện cho trí tuệ, tâm huyết, lòng nhiệt tình của toàn thể thanh niên Ban vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp khóa IX (nhiệm kỳ 2017 - 2019). Đồng thời bầu ra 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn Bộ NN&PTNT lần thứ VII (nhiệm kỳ 2017 - 2021). Đồng chí Nguyễn Việt Hưng thay mặt BCH Đoàn TNCS Ban xin hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội Đoàn TNCS Ban khóa IX giao phó, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban ngày càng vững mạnh, xứng đáng với tình cảm, niềm tin của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo và toàn thể đoàn viên thanh niên Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban khóa IX (nhiệm kỳ 2017 - 2019)

 

Đại hội đã thành công tốt đẹp, Nghị quyết Đại hội đã tập trung được ý chí của toàn thể đoàn viên thanh niên Ban, đưa ra được định hướng và tạo động lực cho các đoàn viên Ban phấn đấu, cố gắng vươn lên xây dựng được hình ảnh người đoàn viên thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế có trách nhiệm với bản thân và xã hội với tri thức cao luôn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ, chinh phục những thành công mới, thắng lợi mới.

Công Dũng - CTV

 


Các tin cũ hơn

Các tin mới hơn

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Chép Koi zone, hồ cá Koi, phụ kiện đồ chơi cá Koi, Hồ cá xi măng, hồ ngoài trời Máy tạo oxy, máy bơm oxy bể cá, máy sục khí bể cá, máy sục khí hồ cá Koi, máy sục khí ao cá Máy lọc bể cá cảnh, máy lọc hồ cá Máy bơm nước hồ cá Bơm hồ cá Koi, bơm hồ xi măng, bơm bể tiểu cảnh, bơm lên non bộ, bơm thác nước Thuốc trị bệnh, thuốc tăng cường sức khỏe cá cảnh, vitamin cho cá, thuốc cá rồng, thuốc cá la hán Test nước, chế phẩm xử lý nước, diệt rêu tảo, diệt ốc, chế phẩm cho bể nước mặn Thức ăn cá cảnh, thức ăn khô, thức ăn đông lạnh, thức ăn cá rồng, thức ăn cá la hán, thức ăn cá đĩa, thức ăn cá Cichlids Đèn bể cá, đèn hồ cá, đèn UV Bể cá cảnh, bể cá văn phòng, bể cá mini, bể thủy tinh tròn cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet Máy lạnh, Quạt mát, Skimmer, Máy cho cá ăn tự động Trang trí bể cá Chuyên thiết bị bể cá cảnh, thiết bị máy móc vật liệu lọc hồ Koi, phụ kiện bể cá uy tín Cung cấp các loại thiết bị vật liệu lọc hồ cá koi, Hải Tùng thi công lắp đặt lọc hồ cá koi đạt chuẩn Thiết bị hồ Koi Máy bơm Hồ Koi Máy sủi Hồ Koi Vật Liệu Lọc Hồ Koi Đèn UV (Diệt Khuẩn, Rêu, Tảo) Đèn Hồ Cá, Đèn Tiểu Cảnh Hút Mặt Hồ Koi Thùng Lọc Hồ Koi Hút Đáy Hồ Koi Thiết bị Vệ Sinh Hồ Koi Vợt Lùa, Bắt Cá Koi Máy Cho cá Ăn Tự Động Phụ Kiện Sủi Hồ Koi Thức ăn cho cá koi Kiểm Tra Nước Hồ Koi Thuốc Cho Cá Koi Vi Sinh Hồ Koi Thức ăn cho các loại cá cảnh THỨC ĂN CÁ KOI THỨC ĂN CÁ ĐĨA THỨC ĂN CÁ VÀNG, CÁ CHÉP THỨC ĂN CÁ RỒNG THỨC ĂN CÁ CẢNH KHÁC thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh thuốc chữa bệnh cá koi, thuốc chữa bệnh cá rồng, thuốc chữa bệnh cho cá cảnh