Thứ sáu, 17-08-2018

Lĩnh vực hoạt động của ICMP

ICMP hoạt động trên sáu lĩnh vực có sự liên kết với nhau, mỗi lĩnh vực đều đóng vai trò quan trọng đối với vùng bờ của Đồng bằng sông Cửu Long: nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ vùng ven biển, lâm nghiệp, lâp kế hoạch & ngân sách và quản lý nước.

 

 Trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi hỗ trợ nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng thu nhập và bảo vệ môi trường.

 

 Về nuôi trồng thủy sản, chúng tôi thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản tại Đồng bằng sông Cửu Long và giảm tác động lên các nguồn tài nguyên.
 

 Nỗ lực của chúng tôi trong lĩnh vực bảo vệ vùng ven biển tập trung vào củng cố đường bờ, nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho các hiện tượng thời tiết cực đoan.
 

 Chúng tôi sử dụng rừng để bảo vệ đất chống lại tác động của biến đổi khí hậu
 

 Lập kế hoạch & ngân sách tập trung vào lồng ghép chủ đề bảo vệ vùng ven biển và biến đổi khí hậu vào Kế hoạch PTKTXH và các kế hoạch ngân sách của tỉnh
 

 Trong lĩnh vực quản lý nước, mục tiêu của chúng tôi là tạo điều kiện xây dựng các quyết định có hiệu quả về thủy lợi và quản lý nước nhờ các giải pháp kỹ thuật và mối quan hệ đối tác mới.

cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh