Thứ năm, 14-12-2017

Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác công tư trong lĩnh vực Thủy Hải sản tại Việt Nam

Thỏa thuận Hợp tác được ký kết giữa Tổng cục Thủy sản và 6 cơ quan tổ chức khác trong đó có GIZ. Thỏa thuận nhằm đẩy mạnh sự hỗ trợ trong nước và quốc tế đồi với ngành Thủy sản Việt Nam với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Từ đó tạo điều kiện đưa các sản phẩm của Việt Nam ra thị trường quốc tế.
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep