DỰ ÁN “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ" - JICA2
20/01/2014

1.Tên dự án -Tiếng Việt: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ - Dự án JICA2. -Tiếng Anh: Protection forests restoration and sustainable management project.   

Video hoạt động

    Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở vùng Đồng bằng sông Hồng
  • Một giải pháp chống xói lở bờ biển
  • Kết quả Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam
  • Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ở Việt Nam
  • Sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM

Link liên kết

cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep