Thứ hai, 24-09-2018
26.04.2012 - Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu TV02 - Kiểm toán Dự án KfW7
23/12/2013

Căn cứ Quyết định số 642/QD-DALN-KfW7 ngày 11/04/2012 của Ban quản Iý các Dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu TV02 – Kiểm toán “Cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011” cho Dự án KfW7   
Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (HSQT)
23/12/2013

Thông báo mời thầu nộp HSQT: Chuyên gia lâm nghiệp xây dựng, viết văn kiện dự án và: Chuyên gia kinh tế xây dựng, viết văn kiện dự án   
20.02.2012 - Kết quả chỉ định thầu gói thầu Thiết kế mô hình rừng chuẩn cho hợp phần QLRCĐ dự án KfW7
23/12/2013

Theo Quyết định số 236/QĐ-DALN-KHKT ngày 17/02/2012 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị Thiết kế mô hình rừng chuẩn cho hợp phần QLRCĐ của dự án KfW7   
THÔNG BÁO GIA HẠN MỜI BÀY TỎ QUAN TÂM Xây dựng bản đồ hoàn công cho dự án WB3
23/12/2013

- Tên bên mời thầu: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp. - Tên gói thầu: Xây dựng bản đồ hoàn công cho dự án. - Tên dự án: Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp.   
DỰ ÁN KfW7 - KẾT QUẢ TRÚNG GÓI THẦU: ĐIỀU TRA ĐA DẠNG SINH HỌC
05/11/2013

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TRUNG THẦU   

thiết bị công nghiệp hiệu chuẩn thiết bị đo lường bọc cao su rulo sua may cnc

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh