Thứ tư, 13-12-2017
Quyết định 32/2015/QĐ-TTg về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng xe công
10/08/2015

Ngày 04/08/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.   
Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
03/08/2015

Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.   
Luật số 80/2015/QH13 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật
01/08/2015

Luật số 80/2015/QH13 về Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22/06/2015.   
Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng  dẫn mới một số điều về thuế
01/08/2015

Ngày 15/06/2015, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện và sửa đổi bổ sung một số điều về thuế.   
Công bố danh mục các khu bảo tồn
27/07/2015

Ngày 12 tháng 05 năm 2015, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang thay mặt Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1107/QĐ-BTNMT, công bố danh mục các khu Bảo tồn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký   
Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
20/07/2015

Ngày 09/06/2015, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.   
Quyết định 17/2015/QĐ-TTg về việc Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ
20/07/2015

Ngày 09/06/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý rừng phòng hộ.   
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
02/07/2015

Từ ngày 01/7/2015, việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP.   
Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá
01/07/2015

Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.   
Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
23/06/2015

Ngày 18/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng.   
Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
19/06/2015

Ngày 09/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/8/2015.   
Nghị định số 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013
18/06/2015

Nghị định số 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 16/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/08/2015.   

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep