Thứ tư, 13-12-2017
Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng
31/03/2017

Ngày 06/02/2017, Bộ xây dựng ban hành Thông tư 01/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí xây dựng.   
Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng từ 01/3/2017
31/03/2017

Ngày 15/02/2017, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.   
Hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
20/02/2017

Ngày 14/02/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.   
Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017
09/02/2017

Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực từ ngày 11/02/2017) về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.   
Mức bảo lãnh Chính phủ áp dụng từ ngày 01/3/2017
06/02/2017

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.   
Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước
11/01/2017

Nghị định 168/2016/NĐ-CP ban hành ngày 27/12/2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL rừng và Công ty TNHH một thành viên Nhà nước   
Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015
09/01/2017

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015.   
Nghị quyết 27/2016/QH14 về tăng lương cơ sở
16/12/2016

Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016.   
Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10/11/2016

Ngày 03/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.   
Quyết định 1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
09/11/2016

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam bao gồm 8 bậc:   
Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất
07/11/2016

Ngày 01/11/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đa ký Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất, bãi bỏ các quy định về quản lý rừng sản xuất tại Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng và Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.   
Chỉ thị 31/CT-TTG năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
04/11/2016

Ngày 2/11/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.   

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep