Thứ sáu, 23-02-2018
Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước
11/01/2017

Nghị định 168/2016/NĐ-CP ban hành ngày 27/12/2016 quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các BQL rừng và Công ty TNHH một thành viên Nhà nước   
Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015
09/01/2017

Ngày 30/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán 2015.   
Nghị quyết 27/2016/QH14 về tăng lương cơ sở
16/12/2016

Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2016.   
Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10/11/2016

Ngày 03/11/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2016/QĐ-TTg về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.   
Quyết định 1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam
09/11/2016

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1982/QĐ-TTg phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam bao gồm 8 bậc:   
Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất
07/11/2016

Ngày 01/11/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đa ký Quyết định 49/2016/QĐ-TTg ban hành quy chế quản lý rừng sản xuất, bãi bỏ các quy định về quản lý rừng sản xuất tại Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng và Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.   
Chỉ thị 31/CT-TTG năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do Thủ tướng Chính phủ ban hành
04/11/2016

Ngày 2/11/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.   
Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
04/11/2016

Ngày 02/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.   
Quyết định 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
27/10/2016

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 44/2016/QĐ-TTg về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng. Quyết định 44/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/12/2016.   
Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
20/10/2016

Ngày 10/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.   
Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (Bộ tiêu chí xã) giai đoạn 2016-2020
20/10/2016

Vừa qua, Thủ tướng đã ký Quyết định 1980/QĐ-TTg ban hành Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (Bộ tiêu chí xã) giai đoạn 2016-2020.   
Thông tư 111/2016/TT-BTC thay thế Thông tư 218/2013/TT-BTC về quản lý tài chính nguồn vốn ODA
14/10/2016

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.   

Link liên kết

Thông tin thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Lịch phát sóng
ATM
cá koi, ca koi nhat ban, ca koi viet may loc be ca thiet ke thi cong ho ca koi dep Thức ăn cho các loại cá cảnh