Thứ ba, 06/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  


CƠ CẤU TỔ CHỨC


LÃNH ĐẠO BAN - Phòng KHKT - Phòng TCHC - Phòng TCKT - Phòng QLTV&XDDA - Dự án SNRM - Dự án JICA2 - Dự án KFW8 - Dự án FMCR
Developed By @ GalaxyCloud.vn