Thứ sáu, 19/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Dự án FCPF-2: Tuyển Chuyên gia quốc tế về thu thập dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin về Safeguard (IC-43)

Thứ sáu, 12/07/2019 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mở thầu lựa chọn vị trí cán bộ dự án: Chuyên gia quốc tế về thu thập dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin về Safeguard (IC-43)   

THƯ YÊU CẦU BÀY TỎ QUAN TÂM

ĐỂ LỰA CHỌN TƯ VẤN CÁ NHÂN

Dịch vụ tư vấn: Chuyên gia quốc tế về thu thập dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin về Safeguard (IC-43)

Khoản viện trợ số: TF0A1122

  1. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhận được khoản viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) và dự định sử dụng một phần số tiền của khoản viện trợ này để thanh toán hợp lệ cho gói thầu tư vấn cá nhân “Chuyên gia quốc tế về thu thập dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin về Safeguard”.
  2. Mô tả chung về vị trí, nhiệm vụ: Chuyên gia quốc tế về thu thập dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin về Safeguard sẽ hỗ trợ xây dựng phiên bản 2 của hệ thống SIS quốc gia. Tư vấn trong nước sẽ phối hợp với một chuyên gia quốc tế để (i) rà soát và hài hòa hoá nhu cầu thông tin, nguồn dữ liệu và mẫu báo cáo của hệ thống SIS quốc gia, (ii) thiết lập các thỏa thuận chia sẻ thông tin với các cơ quan, tổ chức có liên quan, (iii) xây dựng tài liệu đào tạo và tập huấn cho các bên cung cấp thông tin để thực hiện các thỏa thuận chia sẻ dữ liệu và (iv) hướng dẫn việc cập nhật hệ thống SIS (thu thập và tổng hợp dữ liệu, định dạng cơ sở dữ liệu, giao diện công cộng); Tổng thời gian huy động của dịch vụ tư vấn này là 34 ngày-người làm việc không liên tục, dự kiến sẽ thực hiện từ tháng 7 năm 2019 đến hết tháng 12 năm 2019.
  3. Ban quản lý dự án Lâm nghiệp “dự án FCPF-2” mời các tư vấn cá nhân hợp lệ bày tỏ sự quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ. Các tư vấn quan tâm sẽ phải cung cấp hồ sơ lý lịch khoa học chứng tỏ tư vấn đủ năng lực để thực hiện dịch vụ tư vấn này.
  4. Tư vấn cá nhân sẽ được lựa chọn phù hợp theo các tiêu chuẩn trong Hướng dẫn tuyển chọn và thuê tư vấn trong các khoản vay của IBRD và tín dụng và tài trợ không hoàn lại của IDA cho các bên vay vốn Ngân hàng Thế giới ban hành tháng 01/2011, sửa đổi tháng 7/2014.
  5. Các tư vấn cá nhân quan tâm có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết được trình bày trong tài liệu đính kèm này.
  6. Các tư vấn cá nhân có thể lựa chọn tiếng Anh hoặc tiếng Việt Nam để lập hồ sơ lý lịch khoa học theo mẫu đính kèm. Thư bày tỏ quan tâm và hồ sơ lý lịch khoa học phải gửi tới địa chỉ dưới đây trước 11 giờ 00 ngày 23/7/2019
  • Ban quản lý dự án Lâm nghiệp - dự án FCPF-2.
  • Địa chỉ: P.043, 14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
  • Tel: (+84) 4 3728 6495         Fax: (+84) 4 3728 6496
  • Email: [email protected]

Thời gian phát hành Hồ sơ mời quan tâm từ 11h00 ngày 16/7/2019 đến trước 11 giờ 00 ngày 23/7/2019.

 


Tệp đính kèm:

1. Ho-so-yeu-cau-bay-to-quan-tam-IC-43_Vn--Fin-_phat-hanh.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn