Thứ ba, 21/05/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy

2023-11-16 11:00:55

Thông từ này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy bao gồm quy trình; định mức lao động; định mức máy móc thiết bị; định mức công cụ dụng cụ; định mức vật tư văn phòng phẩm; định mức tiêu hao năng lượng phục vụ chỉnh lý tài liệu. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Thông tư 66/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính

2023-11-06 12:11:05

Thông tư 66//2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2009

Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

2023-10-17 11:13:44

Ngày 26/09/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thay mặt Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2023. 2. Nghị định này thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

Bãi bỏ một số Thông tư quy định về tuyển dụng CCVC, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

2023-08-14 11:02:34

Ngày 08/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV "Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập" Thông tư này có Hiệu lực kể từ ngày 01/10/2023

Thông tư 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở

2023-07-18 16:49:05

Ngày 17/7/2023, thay mặt Bộ trưởng Bộ Tài Chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã ký ban hành Thông tư số 50/2023/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ.

Luật đấu thầu số 22/2023/QH15

2023-07-18 16:42:51

Ngày 23/06/2023, sau khi được Quốc Hội thông qua, Chủ tịch Vương Đình Huệ đã ký ban hành Luật đấu thầu số 22/2023/QH15. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

2023-05-17 10:42:10

Ngày 14 tháng 5 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định

2023-05-17 09:42:18

Ngày 25 tháng 4 nám 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thông tư này thay thế Thông tư 45/2018/TT-BTC ban hành ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ

2023-03-03 21:27:42

Ngày 28/02/2023, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký Quyết định số 717/QĐ-BNN-KH Phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Nghị quyết số 14/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ NN-PTNT năm 2023

2023-03-03 20:56:38

Ngày 27/02/2023, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã ký Quyết định số 697/QĐ-BNN-PC ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông, tiếp thị chính sách có tác động lớn đến xã hội của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2023.

Thông tư 34/2016/TT-BNNPTNT quy định tiêu chuẩn thi, xét thăng hạng viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

2017-02-09 00:00:00

Thông tư 34/2016/TT-BNNPTNT, được ban hành ngày 23/12/2016 quy định tiêu chuẩn thi, xét thăng hạng viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; nội dung, hình thức thi, xét thăng hạng đối với viên chức nông nghiệp và phát triển nông thôn, và có hiệu lực kể từ ngày 08/02/2017.   

Developed By @ GalaxyCloud.vn