Chủ Nhật, 21/07/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hội thảo tham vấn địa phương về các rủi ro môi trường, xã hội liên quan đến việc thực hiện chương trình thí điểm chi trả kết quả thực hiện REDD+

Thứ ba, 19/07/2022 | 15:28 GMT+7

DALN Ngày 13 và 14/7/2022, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Dự án Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM2) do tổ chức JICA tài trợ đã hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo tham vấn địa phương về các rủi ro môi trường - xã hội liên quan đến việc thực hiện chương trình thí điểm chi trả kết quả thực hiện REDD+ do Quỹ khí hậu xanh tài trợ” cấp vùng và cấp cơ sở tại tỉnh Bình Định.

Hội thảo tham vấn cấp vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ về các rủi ro môi trường, xã hội
liên quan đến thực hiện chương trình thí điểm chi trả kết quả thực hiện REDD+
do Quỹ khí hậu xanh tài trợ tại Tỉnh Bình Định

Hội thảo tham vấn cấp cơ sở về các rủi ro môi trường, xã hội
liên quan đến thực hiện chương trình thí điểm chi trả kết quả thực hiện REDD+
do Quỹ khí hậu xanh tài trợ tại Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Đây là các Hội thảo tham vấn liên quan đến việc xây dựng đề xuất ý tưởng dự án “Chi trả kết quả thực hiện REDD+ của Việt Nam” đề nghị Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình thí điểm chi trả dựa vào kết quả thực hiện REDD+. Đề xuất ý tưởng dự án này đã được Bộ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thư không phản đối vào ngày 20/8/2020. JICA đã nộp ý tưởng đề xuất cho GCF vào tháng 09/2020. Hiện tại, Tổng cục Lâm nghiệp và Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp và JICA đang xây dựng hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của GCF.

Theo quy trình nộp hồ sơ đề xuất dự án, cơ quan đề xuất cần tiến hành đánh giá và tham vấn địa phương về các rủi ro môi trường - xã hội liên quan đến các hoạt động của dự án để xác định các biện pháp khắc phục các rủi ro dự kiến phát sinh trong quá trình thực hiện. Do vậy, Tổng cục Lâm nghiệp và JICA đã tổ chức 02 Hội thảo tham vấn cấp khu vực và cấp cơ sở về các rủi ro môi trường và xã hội liên quan đến việc thực hiện chương trình thí điểm chi trả kết quả thực hiện REDD+ tại tỉnh Bình Định (Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ).


Ông Phạm Vũ Thắng - Phó giám đốc dự án SNRM2, Phòng quản lý tư vấn và xây dựng chương trình dự án
- Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cùng tham gia điều hành Hội thảo tham vấn


Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đại diện Tổng cục Lâm nghiệp điều hành hội thảo tham vấn


Ông Baku Takahashi đại diện JICA phát biểu về tiến trình xây dựng
và nộp đề xuất dự án lên quỹ GCF tại Hội thảo tham vấn cấp khu vực

Tham gia hội thảo cấp khu vực có hơn 50 đại biểu trong đó có đại diện từ JICA Việt Nam và các đại biểu từ Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp, Dự án JICA/SNRM2, một số Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh Bình Định và các tỉnh khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ; một số huyện có nhiều rừng thuộc tỉnh Bình Định.


Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo tham vấn cấp khu vực


Đại biểu từ Hội phụ nữ tỉnh Bình Định đại diện nhóm thảo luận trình bày về các rủi ro tiềm ẩn
về môi trường, xã hội và đề xuất giải pháp giảm thiểu tác động tại hội thảo tham vấn cấp khu vực


Bà Nguyễn Thị Thu Thủy đại diện Tổng cục Lâm nghiệp và Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cùng chủ trì 02 Hội thảo đã giới thiệu về các hoạt động dự kiến sẽ được thực hiện trong đề xuất dự án “Chi trả kết quả thực hiện REDD+ của Việt Nam năm 2014” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình thí điểm chi trả dựa vào kết quả thực hiện REDD+. Đồng thời các chuyên gia tư vấn cũng đã giới thiệu khái quát về các rủi ro môi trường - xã hội tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động của dự án để xác định các biện pháp khắc phục các rủi ro dự kiến phát sinh trong quá trình thực hiện dự án này.

Các đại biểu đã thảo luận về các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc thực hiện các hoạt động liên quan đến đề xuất và các biện pháp khắc phục dự kiến đối với các bên liên quan. Hội thảo tham vấn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thông quan các đại biểu đến từ các đơn vị tham gia Hội thảo đặc biệt các đơn vị quản lý như UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các sở ban ngành và các chủ rừng trong khu vực và trên địa bàn tổ chức tham vấn.


Đại biểu từ Hạt Kiểm Lâm huyện Tây Sơn phát biểu ý kiến về rủi ro tiềm ẩn
đối với môi trường, xã hội tại Hội thảo tham vấn cấp cơ sở

Các ý kiến đóng góp của đại biểu tại 02 Hội thảo tham vấn được các chuyên gia tư vấn ghi nhận, tổng hợp và đưa vào báo cáo để hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của JICA. Dự kiến vào tháng 12/2022 JICA sẽ hỗ trợ Việt Nam nộp đề xuất dự án “Chi trả kết quả thực hiện REDD+ của Việt Nam” lên Quỹ GCF và dự kiến tháng 6/2023 đề xuất sẽ được Hội đồng quỹ GCF xem xét phê duyệt.

Đoàn Mai Lan

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn