Thứ sáu, 19/08/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Các Kế hoạch và báo cáo chuyên đề - Hợp phần 3

Thứ hai, 14/12/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Hợp phần 3 – Hợp phần bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang tỉnh Lâm Đồng. Mục tiêu chính của dự án là thiết lập hệ thống quản lý sinh thái tích hợp và hợp tác để bảo tồn và quản lý bền vững khu Dự trữ sinh quyển Lang Biang. Các thành quả của hợp phần này được trình bày trong các báo cáo chuyên đề.   

 

  1. Kế hoạch quản lý 5 năm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang
  2. Báo cáo giám sát thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 Khu dự trữ sinh quyển Lang Biang
  3. Báo cáo tổng kết điều tra kinh tế xã hội tại các thôn mục tiêu
  4. Báo cáo cuối kỳ xây dựng chiến lược tiếp thị và thiết kế nhãn hiệu cho các sản phẩm của khu DTSQ Lang Biang
  5. Báo cáo cuối cùng khảo sát về đa dạng sinh học
  6. Báo cáo đánh giá dự án
  7. Báo cáo đánh giá việc triển khai thực hiện diễn đàn quản lý hợp tác trong KDTSQ Lang Biang
  8. Quản lý hợp tác ở KDTSQ Lang Biang
  9. Rà soát đồng quản lý và mô hình hợp tác ở VQG Bidoup - Núi Bà
  10. Báo cáo đánh giá các hoạt động phát triển sinh kế.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn