Thứ bảy, 16/10/2021

Dự án FMCR: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thầu gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117536-CS-CQS

Thứ sáu, 23/10/2020 | 00:00 GMT+7

DALN Gói thầu Kiểm toán hoạt động đấu thầu và hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ dự án triển khai trong 03 năm (năm 2019, 2020, 2021) - (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117536-CS-CQS) được gia hạn thời gian đóng thầu đến trước 10 giờ 00 phút ngày 09/11/2020.   

.

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm