Thứ hai, 30/01/2023

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Mời dịch vụ tổ chức đấu giá tài sản xe máy dự án FLITCH

2022-12-20 15:36:30

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp có nhu cầu thuê đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý trọn gói lô tài sản là 26 xe máy đã qua sử dụng thuộc dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (FLITCH) đã kết thúc

THƯ MỜI MUA TÀI SẢN THANH LÝ

2022-07-04 17:22:41

Thực hiện Quyết định số 719/QĐ-DALN-TCKT ngày 13/6/2022 của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc phê duyệt phương án, hình thức bán thanh lý, tiêu hủy tài sản, công cụ dụng cụ là máy móc, thiết bị thuộc Văn phòng Ban quản lý và sử dụng, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp thông báo bán thanh lý tài sản là công cụ là máy móc, thiết bị đã qua sử dụng lâu năm, hết khấu hao, cũ, hỏng không khắc phục được cho các cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

Thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ Dự án KfW6

2022-06-23 14:42:40

Hội đồng thanh lý tài sản Dự án KfW6 trân trọng thông báo công khai về việc bán thanh lý tài sản và công cụ, dụng cụ của Dự án KfW6 với giá khởi điểm là: 3.770.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng).

Tổ chức Tết Nguyên đán và đảm bảo an toàn cháy nổ trong dịp Tết Nhâm Dần - 2022

2022-01-25 09:20:52

Thực hiện Chỉ thị số 361/CT-BNN-VP ngày 14/01/2022 của Bộ NN&PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 47/VP-BV ngày 21/01/2022 của Bộ NN&PTNT về việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ Tết âm lịch 2022. Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp có Công văn số 78/DALN-TCHC ngày 24/01/2022 hướng dẫn như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117811-CS-CQS)

2021-12-29 15:20:53

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu:Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117811-CS-CQS).

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117805-CS-CQS

2021-12-29 15:15:16

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa (Mã gói thầu: VNCPMU-FMCRP-117805-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR).

Developed By @ GalaxyCloud.vn