Thứ năm, 27/01/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Tổ chức Tết Nguyên đán và đảm bảo an toàn cháy nổ trong dịp Tết Nhâm Dần - 2022

2022-01-25 09:20:52

Thực hiện Chỉ thị số 361/CT-BNN-VP ngày 14/01/2022 của Bộ NN&PTNT về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Công văn số 47/VP-BV ngày 21/01/2022 của Bộ NN&PTNT về việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ Tết âm lịch 2022. Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp có Công văn số 78/DALN-TCHC ngày 24/01/2022 hướng dẫn như sau:

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117811-CS-CQS)

2021-12-29 15:20:53

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu:Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117811-CS-CQS).

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117805-CS-CQS

2021-12-29 15:15:16

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa (Mã gói thầu: VNCPMU-FMCRP-117805-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR).

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117808-CS-CQS

2021-12-24 19:21:22

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (Mã gói thầu: VNCPMU-FMCRP-117808-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR)

Dự án SNRM2: Thông báo mời bày tỏ quan tâm "Nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp"

2021-09-06 16:18:16

Văn phòng Tư vấn Dự án hỗ trợ kỹ thuật Tăng cường Quản lý Tài nguyên thiên nhiên bền vững do Chính phủ Nhật Bản tài trợ (sau đây gọi là Dự án SNRM2) xin mời các cơ quan, đơn vị (sau đây gọi là các đơn vị) gửi Thư bày tỏ quan tâm đến thực hiện hợp phần nâng cấp và cải tiến Hệ thống Theo dõi diễn biến rừng của Tổng cục Lâm nghiệp.

Dự án KGCM: Thời gian, địa điếm phát hành Hồ sơ mời nộp đề xuất gói thầu "Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án" - (CPMU-KGCM-TV02)

2021-05-25 15:23:53

Ban quản lý dự án “Kết hợp bảo vệ vùng ven biển và phục hồi đai rừng ngập mặn tỉnh Kiên Giang và Cà Mau” (KGCM) Trung ương có Thông báo số 599/DALN-KGCM ngày 24/05/2021 về thời gian, địa điểm phát hành Hồ sơ mời nộp đề xuất (HSMNĐX) gói thầu "Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án" - (CPMU-KGCM-TV02).

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117536-CS-CQS

2021-03-31 09:18:07

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán hoạt động đấu thầu và hỗ trợ công tác kiểm toán nội bộ dự án triển khai trong 03 năm (năm 2019, 2020, 2021) – (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117536-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR)

Thông báo kết quả đánh giá gói thầu Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án KGCM (CPMU-KGCM-TV02)

2021-02-22 15:47:51

Căn cứ Quyết định số 146/QD-DALN-KHKT ngày 19/02/2021 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp phê duyệt kết quả đánh giá Hồ sơ dự sơ tuyển và kết quả lựa chọn danh sách ngắn gói thầu Tuyển chọn tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho dự án (Số hiệu gói thầu: CPMU-KGCM-TV02) thuộc dự án KGCM, ngày 22/02/2021 Ban quản lý dự án KGCM Trung ương ra Thông báo số 154/DALN-KGCM thông báo cụ thể như sau: