Chủ Nhật, 17/01/2021

Thông báo Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117550-CS-QCBS thuộc Dự án FMCR

2021-01-12 17:40:15

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-DALN-KHKT ngày 12/01/2021 của Trưởng ban Ban quản lý các dự án lâm nghiệp vê việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu Giám sát độc lập về tuân thủ các chính sách bảo đảm an toàn môi trường và xã hội toàn dự án (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP- 117550-CS-QCBS) thuọc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giói tài trợ (FMCR). Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp - Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) gói thầu nêu trên đến tất cả các nhà thầu đã nộp Hồ sơ đề xuất (Thông báo số 44/DALN-FMCR ngày 12/01/2021).

Mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý

2020-12-04 00:00:00

Ngày 4/12/2020, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp có Thông báo số 1837/DALN-KHKT về việc mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản thanh lý. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp, Phòng 403, tòa nhà 2, số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội. DT. 0243.07286280. Thời gian: chậm nhất 10h00 ngày 11/12/2020.   

Thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117805-CS-CQS

2020-11-19 00:00:00

Ngày 19/11/2020, Ban quản lý dự án FMCR Trung ương có Thông báo số 1730/DALN-FMCR, thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm và Hồ sơ mời nộp đề xuất gói thầu Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117805-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR).   

Thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117808-CS-CQS

2020-11-16 00:00:00

Ngày 16/11/2020, Ban quản lý dự án FMCR Trung ương có Thông báo số 1716/DALN-FMCR, thông báo Kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117808-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (Dự án FMCR).   

Thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117811-CS-CQS

2020-11-09 00:00:00

Ngày 09/11/2020, Ban quản lý dự án FMCR Trung ương có Thông báo số 1686/DALN-FMCR, thông báo kết quả đánh giá Hồ sơ bày tỏ quan tâm gói thầu Kiểm chứng thực địa, đánh giá xã hội và xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững trên địa bàn các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế (Mã gói thầu: VN-CPMU-FMCRP-117811-CS-CQS) thuộc dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển do Ngân hàng Thế giới tài trợ (FMCR)   

Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS

2020-06-15 00:00:00

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhập hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản dồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế" - (VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS).   

Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117793-CS-CQS

2020-06-09 00:00:00

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhật hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh" - (VN-CPMU-FMCRP-117793-CS-CQS.   

Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117558-CS-CQS

2020-06-09 00:00:00

Ban quản lý dự án FMCR Trung ương xin thông báo Kết quả đánh giá hồ sơ gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhập hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản dồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa" - (VN-CPMU-FMCRP-117558-CS-CQS).   

Dự án FMCR: Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ thầu gói thầu VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS

2020-05-11 00:00:00

Gói thầu "Khảo sát điều tra cập nhật hiện trạng thực địa và khoanh vẽ bổ sung các bản đồ về lâm nghiệp hiện có để xây dựng bản đồ đầu tư cho các xã vùng dự án tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế" (Số tham khảo trong Kế hoạch mua sắm: VN-CPMU-FMCRP-117802-CS-CQS) được gia hạn thời gian đóng thầu đến trước 10 giờ 00 phút ngày 27/5/2020.   

Cán bộ viên chức và người lao động Ban QLDALN làm việc tại nhà từ 01-15/04/2020

2020-03-31 00:00:00

Theo công văn số 408/DALN-TCHC ngày 31/03/2020 của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp về việc xử lý công việc qua công nghệ thông tin để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gây ra, cán bộ viên chức và người lao động Ban QLDALN sẽ được bố trí sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/04/2020.