Thứ hai, 30/01/2023

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ sáu, 05/12/2014 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 6/11/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước   

Thông tư số 162/2014/TT-BTC Ngày 6/11/2014 của Bộ Tài Chính download ở đây.

Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC Ngày 6/11/2014 của Bộ Tài Chính. 

Phạm Thế Thắng - CTV (st)

Tệp đính kèm:

1. 162_2014_TT_BTC-Quy-dinh-che-do-quan-ly--tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh-trong-cac-co-quan-nha-nuoc.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn