Thứ ba, 28/09/2021

Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

Thứ sáu, 05/12/2014 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 6/11/2014, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước   

Thông tư số 162/2014/TT-BTC Ngày 6/11/2014 của Bộ Tài Chính download ở đây.

Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC Ngày 6/11/2014 của Bộ Tài Chính. 

Phạm Thế Thắng - CTV (st)

Tệp đính kèm:

1. 162_2014_TT_BTC-Quy-dinh-che-do-quan-ly--tinh-hao-mon-tai-san-co-dinh-trong-cac-co-quan-nha-nuoc.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm