Thứ năm, 27/01/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

DANH BẠ - BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP


Tên : N
Số di động : N
Email : N
Chức danh : N
Đơn vị :
1 2 3 ... 5 Show 1 - 25 of 116
STT
Email
Chức danh
Đơn vị
Ngày đăng ký
Họ & Đệm
1
chibui110689@gmail.com
,
2021-06-16 16:55:04
2
huuto2008@gmail.com
,
2021-09-29 08:38:53
3
ngocanhktmt2003@yahoo.com
Ánh
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Thị Ngọc
4
have_not_email.129@gmail.com
Anh
Nhân viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Tuấn
5
tuananhnguyenwb3@yahoo.com
Anh
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Tuấn
6
ngocbichcpmu@gmail.com
Bích
Chuyên viên
Phòng KHKT, VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Dương Thị Ngọc
7
binhhoangna79@gmail.com
Bình
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Hoàng Thị Thanh
8
chienphamquoc@yahoo.com.vn
Chiến
Chuyên viên
Tổ XDDA , VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Phạm Quốc
9
nghoangchung88@gmail.com
Chung
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Hoàng
10
nguyendinhchuongunredd2@gmail.com
Chương
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Đình
11
thuycong81@gmail.com
Công
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Phạm Viết
12
dongstc2013@gmail.com
Dong Dang The
,
2022-01-13 10:11:23
13
nguyentiendung.lnvn@gmail.com
Dũng
Chuyên viên
Phòng QLTV&XDDA, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Tiến
14
maidungkhkt@gmail.com
Dung
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Trần Thị Mai
15
phuongdungkfw3@gmail.com
Dung
Chuyên viên
Dự án KFW8, VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Phan Thị Phương
16
dungktv3@yahoo.com
Dũng
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Đinh Văn
17
dungwb3@yahoo.com
Dung
Phó trưởng phòng
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Thị Kim
18
hadung.mbfp@yahoo.com
Dũng
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Hà Công
19
dinhduy0403@gmail.com
Duy
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Đình
20
have_not_email.127@gmail.com
Đại
Nhân viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Hữu
21
nguyendanhdan@yahoo.com
Đàn
Trưởng phòng
Phòng QLTV&XDDA, VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Danh
22
dongfmcr2018@yahoo.com
Đông
Điều phối viên
Dự án FMCR, VIÊN CHỨC,
2020-10-22 19:51:13
Phạm Mạnh
23
have_not_email.94@gmail.com
Đức
Nhân viên
Dự án SNRM, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Nguyễn Công
24
syducgsdg@gmail.com
Đức
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Đặng Sỹ
25
tonggiang1204@gmail.com
Giang
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
2020-10-22 19:51:13
Mai Tống