Thứ tư, 27/09/2023

* KHCT PB GD PL và TT, tiếp thị ch.sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* KHHĐ Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hao mòn, khấu hao TSCĐ  

* NĐ 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế  

DANH BẠ - BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP


Tên : N
Số di động : N
Email : N
Chức danh : N
Đơn vị : N
1 2 3 ... 6 Show 1 - 25 of 131
STT
Email
Họ & Đệm
Ngày đăng ký
Chức danh
Đơn vị
1
chibui110689@gmail.com
2021-06-16 16:55:04
2
huuto2008@gmail.com
2021-09-29 08:38:53
3
trucyeetung@yahoo.com.vn
2022-02-18 07:55:37
4
chanh.truc@yahoo.com.vn
2022-02-18 07:56:42
5
phuocngd@gmail.com
2022-05-26 08:42:39
6
loitran84@gmail.com
2022-08-11 11:01:20
7
girma.sahilu@aau.edu.et
2023-07-22 17:01:46
8
hocuong1010@gmail.com
2023-08-05 11:17:51
9
webduanlamnghiep@gmail.com
2023-07-26 10:55:14
10
ngocanhktmt2003@yahoo.com
Ánh
Nguyễn Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC
11
have_not_email.129@gmail.com
Anh
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
Nhân viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
12
tuananhnguyenwb3@yahoo.com
Anh
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
13
ngocbichcpmu@gmail.com
Bích
Dương Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, VIÊN CHỨC
14
binhhoangna79@gmail.com
Bình
Hoàng Thị Thanh
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
15
chienphamquoc@yahoo.com.vn
Chiến
Phạm Quốc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Tổ XDDA, VIÊN CHỨC
16
nghoangchung88@gmail.com
Chung
Nguyễn Hoàng
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
17
nguyendinhchuongunredd2@gmail.com
Chương
Nguyễn Đình
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
18
thuycong81@gmail.com
Công
Phạm Viết
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
19
dongstc2013@gmail.com
Dong Dang The
2022-01-13 10:11:23
20
nguyentiendung.lnvn@gmail.com
Dũng
Nguyễn Tiến
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng QLTV&XDDA, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
21
maidungkhkt@gmail.com
Dung
Trần Thị Mai
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG
22
phuongdungkfw3@gmail.com
Dung
Phan Thị Phương
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án KFW8, VIÊN CHỨC
23
dungktv3@yahoo.com
Dũng
Đinh Văn
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC
24
dungwb3@yahoo.com
Dung
Nguyễn Thị Kim
2020-10-22 19:51:13
Phó trưởng phòng
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC
25
hadung.mbfp@yahoo.com
Dũng
Hà Công
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Developed By @ GalaxyCloud.vn