Thứ bảy, 24/09/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

DANH BẠ - BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP


Tên : N
Số di động : N
Email : N
Chức danh : N
Đơn vị :
1 2 3 ... 5 Show 1 - 25 of 122
STT
Email
Chức danh
Đơn vị
Họ & Đệm
Ngày đăng ký
1
chibui110689@gmail.com
,
2021-06-16 16:55:04
2
huuto2008@gmail.com
,
2021-09-29 08:38:53
3
trucyeetung@yahoo.com.vn
,
2022-02-18 07:55:37
4
chanh.truc@yahoo.com.vn
,
2022-02-18 07:56:42
5
phuocngd@gmail.com
,
2022-05-26 08:42:39
6
loitran84@gmail.com
,
2022-08-11 11:01:20
7
ngocanhktmt2003@yahoo.com
Ánh
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
Nguyễn Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
8
have_not_email.129@gmail.com
Anh
Nhân viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
9
tuananhnguyenwb3@yahoo.com
Anh
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
10
ngocbichcpmu@gmail.com
Bích
Chuyên viên
Phòng KHKT, VIÊN CHỨC,
Dương Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
11
binhhoangna79@gmail.com
Bình
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Hoàng Thị Thanh
2020-10-22 19:51:13
12
chienphamquoc@yahoo.com.vn
Chiến
Chuyên viên
Tổ XDDA , VIÊN CHỨC,
Phạm Quốc
2020-10-22 19:51:13
13
nghoangchung88@gmail.com
Chung
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Nguyễn Hoàng
2020-10-22 19:51:13
14
nguyendinhchuongunredd2@gmail.com
Chương
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Nguyễn Đình
2020-10-22 19:51:13
15
thuycong81@gmail.com
Công
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Phạm Viết
2020-10-22 19:51:13
16
dongstc2013@gmail.com
Dong Dang The
,
2022-01-13 10:11:23
17
nguyentiendung.lnvn@gmail.com
Dũng
Chuyên viên
Phòng QLTV&XDDA, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Nguyễn Tiến
2020-10-22 19:51:13
18
maidungkhkt@gmail.com
Dung
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Trần Thị Mai
2020-10-22 19:51:13
19
phuongdungkfw3@gmail.com
Dung
Chuyên viên
Dự án KFW8, VIÊN CHỨC,
Phan Thị Phương
2020-10-22 19:51:13
20
dungktv3@yahoo.com
Dũng
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
Đinh Văn
2020-10-22 19:51:13
21
dungwb3@yahoo.com
Dung
Phó trưởng phòng
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
Nguyễn Thị Kim
2020-10-22 19:51:13
22
hadung.mbfp@yahoo.com
Dũng
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Hà Công
2020-10-22 19:51:13
23
dinhduy0403@gmail.com
Duy
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Nguyễn Đình
2020-10-22 19:51:13
24
have_not_email.127@gmail.com
Đại
Nhân viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
Nguyễn Hữu
2020-10-22 19:51:13
25
nguyendanhdan@yahoo.com
Đàn
Trưởng phòng
Phòng QLTV&XDDA, VIÊN CHỨC,
Nguyễn Danh
2020-10-22 19:51:13

Developed By @ GalaxyCloud.vn