Thứ hai, 05/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  

DANH BẠ - BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP


Tên : N
Số di động : N
Email : N
Chức danh : N
Đơn vị :
1 2 3 ... 6 Show 1 - 25 of 126
STT
Email
Họ & Đệm
Ngày đăng ký
Chức danh
Đơn vị
1
chibui110689@gmail.com
2021-06-16 16:55:04
,
2
huuto2008@gmail.com
2021-09-29 08:38:53
,
3
trucyeetung@yahoo.com.vn
2022-02-18 07:55:37
,
4
chanh.truc@yahoo.com.vn
2022-02-18 07:56:42
,
5
phuocngd@gmail.com
2022-05-26 08:42:39
,
6
loitran84@gmail.com
2022-08-11 11:01:20
,
7
ngocanhktmt2003@yahoo.com
Ánh
Nguyễn Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
8
have_not_email.129@gmail.com
Anh
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
Nhân viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
9
tuananhnguyenwb3@yahoo.com
Anh
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
10
ngocbichcpmu@gmail.com
Bích
Dương Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, VIÊN CHỨC,
11
binhhoangna79@gmail.com
Bình
Hoàng Thị Thanh
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
12
chienphamquoc@yahoo.com.vn
Chiến
Phạm Quốc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Tổ XDDA , VIÊN CHỨC,
13
nghoangchung88@gmail.com
Chung
Nguyễn Hoàng
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
14
nguyendinhchuongunredd2@gmail.com
Chương
Nguyễn Đình
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
15
thuycong81@gmail.com
Công
Phạm Viết
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
16
dongstc2013@gmail.com
Dong Dang The
2022-01-13 10:11:23
,
17
nguyentiendung.lnvn@gmail.com
Dũng
Nguyễn Tiến
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng QLTV&XDDA, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
18
maidungkhkt@gmail.com
Dung
Trần Thị Mai
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
19
phuongdungkfw3@gmail.com
Dung
Phan Thị Phương
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án KFW8, VIÊN CHỨC,
20
dungktv3@yahoo.com
Dũng
Đinh Văn
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
21
dungwb3@yahoo.com
Dung
Nguyễn Thị Kim
2020-10-22 19:51:13
Phó trưởng phòng
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
22
hadung.mbfp@yahoo.com
Dũng
Hà Công
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
23
duonglong13102@gmail.com
Dương Thành Long
2023-03-07 21:38:07
,
24
dinhduy0403@gmail.com
Duy
Nguyễn Đình
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
25
have_not_email.127@gmail.com
Đại
Nguyễn Hữu
2020-10-22 19:51:13
Nhân viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,

Developed By @ GalaxyCloud.vn