Thứ hai, 30/01/2023

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2022  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

DANH BẠ - BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP


Tên : N
Số di động : N
Email : N
Chức danh : N
Đơn vị :
1 2 3 ... 5 Show 1 - 25 of 122
STT
Email
Họ & Đệm
Ngày đăng ký
Chức danh
Đơn vị
1
chibui110689@gmail.com
2021-06-16 16:55:04
,
2
huuto2008@gmail.com
2021-09-29 08:38:53
,
3
trucyeetung@yahoo.com.vn
2022-02-18 07:55:37
,
4
chanh.truc@yahoo.com.vn
2022-02-18 07:56:42
,
5
phuocngd@gmail.com
2022-05-26 08:42:39
,
6
loitran84@gmail.com
2022-08-11 11:01:20
,
7
ngocanhktmt2003@yahoo.com
Ánh
Nguyễn Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
8
have_not_email.129@gmail.com
Anh
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
Nhân viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
9
tuananhnguyenwb3@yahoo.com
Anh
Nguyễn Tuấn
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
10
ngocbichcpmu@gmail.com
Bích
Dương Thị Ngọc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, VIÊN CHỨC,
11
binhhoangna79@gmail.com
Bình
Hoàng Thị Thanh
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
12
chienphamquoc@yahoo.com.vn
Chiến
Phạm Quốc
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Tổ XDDA , VIÊN CHỨC,
13
nghoangchung88@gmail.com
Chung
Nguyễn Hoàng
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
14
nguyendinhchuongunredd2@gmail.com
Chương
Nguyễn Đình
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án VFD, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
15
thuycong81@gmail.com
Công
Phạm Viết
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
16
dongstc2013@gmail.com
Dong Dang The
2022-01-13 10:11:23
,
17
nguyentiendung.lnvn@gmail.com
Dũng
Nguyễn Tiến
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng QLTV&XDDA, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
18
maidungkhkt@gmail.com
Dung
Trần Thị Mai
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
19
phuongdungkfw3@gmail.com
Dung
Phan Thị Phương
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án KFW8, VIÊN CHỨC,
20
dungktv3@yahoo.com
Dũng
Đinh Văn
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
21
dungwb3@yahoo.com
Dung
Nguyễn Thị Kim
2020-10-22 19:51:13
Phó trưởng phòng
Phòng TCKT, VIÊN CHỨC,
22
hadung.mbfp@yahoo.com
Dũng
Hà Công
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
23
dinhduy0403@gmail.com
Duy
Nguyễn Đình
2020-10-22 19:51:13
Chuyên viên
Phòng KHKT, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
24
have_not_email.127@gmail.com
Đại
Nguyễn Hữu
2020-10-22 19:51:13
Nhân viên
Dự án JICA2, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG,
25
nguyendanhdan@yahoo.com
Đàn
Nguyễn Danh
2020-10-22 19:51:13
Trưởng phòng
Phòng QLTV&XDDA, VIÊN CHỨC,

Developed By @ GalaxyCloud.vn