Thứ hai, 24/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Lịch sử Ban Quản lý

Thứ sáu, 08/01/2021 | 08:28 GMT+7

DALN Từ trước năm 1995, công tác phát triển Lâm nghiệp đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm với nhiều dự án đầu tư cho ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam. Tuy nhiên thời kỳ này việc quản lý các dự án còn phân tán do nhiều đơn vị quản lý, tổ chức thực hiện. Do đó phần nào hạn chế hiệu quả của các dự án.

Trước thực trạng đó, ngày 03/01/1995 Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp có Quyết định số 02/TCLĐ Hợp nhất các tổ chức quản lý các dự án – chương trình viện trợ nước ngoài của Bộ Lâm nghiệp thành: “Ban quản lý dự án viện trợ Lâm nghiệp” (tiền thân của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp ngày nay). Ban quản lý dự án viện trợ Lâm nghiệp được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban quản lý chương trình hợp tác lâm nghiệp Việt Nam – Thụy điển và bộ phận quản lý dự án PAM, dự án trồng rừng 2 tỉnh Hà Bắc và Lạng sơn của Cộng hòa Liên Bang Đức thuộc Ban quản lý các công trình trồng rừng Bộ Lâm nghiệp. 

Từ ngày 03/10 - 28/10/1995, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất 3 Bộ: Bộ Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm và Bộ Thuỷ lợi. Với chức năng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ nước ngoài cho đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp phù hợp với sự phát triển và hội nhập của đất nước, ngày 21/8/1997 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định số 2957 NN-TCCB/QĐ về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án viện trợ Lâm nghiệp. 

Đến ngày 03/7/1999 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục ra Quyết định số 101/QĐ-BNN-TCCB về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án viện trợ lâm nghiệp và đổi tên thành Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp. 

Từ ngày 15/02/2011, Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp chính thức trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo Quyết định số 214/Q Đ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay được thay thế theo Quyết định số 999/ QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp là tổ chức sự nghiệp kinh tế, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định. Tên giao dịch quốc tế của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp: Management Board for Forestry Projects, viết tắt là MBFP.

Kể từ khi thành lập, Ban đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận nhiều thành tích như: 1 Huân chương lao động hạng 3; 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 1 Cờ thi đua Chính phủ; 3 Bằng khen của Bộ trưởng; 1 Cờ thi đua cấp Bộ; 2 công trình được Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam. Liên tục từ khi thành lập đến nay, nhiều cán bộ viên chức đã được trao tặng Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ trưởng…


Cơ cấu tổ chức bộ máy

Cơ cấu bộ máy MBFP hiện tại bao gồm: Ban lãnh đạo MBFP; 4 phòng nghiệp vụ và các BQL dự án Trung ương trực thuộc; 


Xem Sơ đồ tổ chức bộ máy MBFP


Chức năng nhiệm vụ

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được Bộ trưởng giao làm chủ các chương trình, dự án ODA (chủ đầu tư đối với chương trình, dự án đầu tư; chủ dự án đối với chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật-sau đây gọi chung là chủ dự án) trực tiếp quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn đối ứng và nguồn vốn khác (nếu có) để quản lý, điều hành thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật và chương trình, dự án đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

Kinh phí hoạt động của Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp do ngân sách Nhà nước cấp từ nguồn kinh phí sự nghiệp, nguồn vốn đối ứng, ODA và các nguồn hỗ trợ khác theo dự toán chi phí quản lý hàng năm được Bộ phê duyệt và phân bổ cho các chương trình, dự án thuộc Ban.


 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn