Thứ ba, 06/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  

The Management Board for Forestry Projects

2014-01-06 00:00:00

The Management Board for Forestry Projects under the Ministry of Agriculture and Rural Development , the Minister master programs or projects (investors for programs , projects , master plans for programs and projects , technical assistance projects - after referred to as the project owner ) directly manage and use ODA funds , counterpart funds and other funds ( if any) for the management, implementation of programs , projects and technical assistance programs and projects in the field of forestry and rural development   

Developed By @ GalaxyCloud.vn