Thứ ba, 06/06/2023

* Kế hoạch công tác PB GD PL và TT, tiếp thị chính sách tác động lớn XH của Bộ NN-PTNT 2023  

* Kế hoạch hành động của Bộ NN-PTNT triển khai NQ 14/NQ-CP  

* Quy định liên quan bỏ Sổ HK, Tạm trú giấy  

* NĐ 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với CB, CC, VC và LLVT  

* TT 23/2023/TT-BTC hướng dẫn QL, tính hao mòn, khấu hao TSCĐ  

Project SNRM2: Call for expression of interest "Improving and Upgrading the VNFOREST’s Forest Resource Monitoring System"

2021-09-06 19:38:34

The Consultant Office of the Project for Enhancing the Sustainable Natural Resource Management phase 2 (hereinafter referred to as SNRM2) kindly invites agencies and companies (hereinafter referred to as “Candidates”) to send their Letter of Interest on the implementation of technical services of improvement and upgradation of the VNFOREST’s Forest Resource Monitoring System (FRMS).

Developed By @ GalaxyCloud.vn