Thứ ba, 18/06/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

DỰ ÁN “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ" - JICA2

Thứ hai, 20/01/2014 | 00:00 GMT+7

DALN 1.Tên dự án -Tiếng Việt: Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ - Dự án JICA2. -Tiếng Anh: Protection forests restoration and sustainable management project.   

 
 
2.Thông tin về tổ chức
- Nhà tài trợ: Chính phủ Nhật Bản – Thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
- Cơ quan chủ quản đầu tư/dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chủ đầu tư/Chủ dự án: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp. 
- Đơn vị thực hiện dự án/Cơ quan thực hiện toàn dự án: Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương.
- Địa chỉ liên hệ: P401, Khu Liên cơ số II, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
- Số điện thoại/Fax: 04 3728 6211; Fax: 04 3728 6212.
 
3. Mục tiêu của dự án
3.1 Mục tiêu chung
i)   Quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ; 
ii)Phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học;  
iii)Hỗ trợ việc xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi. 
 
3.2 Mục tiêu cụ thể
i) Phục hồi và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn tại 11 tỉnh;
ii) Tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương và chủ rừng phòng hộ; 
iii) Cải thiện sinh kế cho các cộng đồng, những người sẽ tham gia quản lý rừng phòng hộ. 
 
4. Phạm vi, quy mô dự án
Dự án triển khai tại 11 tỉnh, gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận và Bình Thuận;
Trên địa bàn thuộc 38 huyện, 101 xã mục tiêu và 43 Ban Quản lý rừng phòng hộ với Diện tích tác động trực tiếp toàn vùng dự án là 69.235 héc ta, trong đó: Trồng rừng mới: 17.946 ha; Nâng cao chất lượng  rừng trồng hiện có: 2.960 ha, Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: 14.162 ha; Khoán bảo vệ rừng phòng hộ hiện có: 34.437 ha.
5. Thời gian thực hiện Dự án 
Thời gian thực hiện Dự án: Từ 2012 đến 2021
Thời gian hiệu lực của Hiệp định vay vốn: Từ 20/7/2012  đến 20/7/2023
Dự kiến lịch trình thực hiện dự án như sau:
Tóm tắt lịch trình thực hiện dự án
 
BẢN ĐỔ VỊ TRÍ CỦA KHU VỰC DỰ ÁN
LOCATION MAP OF THE PROJECT AREA 
 
 
 
6. Tổng mức đầu tư Dự án
Tổng vốn: 9.534 triệu Yên Nhật (tương đương 123.497 triệu USD); trong đó:
Vốn vay ODA Nhật Bản: 7.703 triệu Yên Nhật (tương đương 99.780 triệu USD); Nguồn vốn vay ưu đãi ODA của Chính phủ Nhật Bản với lãi suất 0,3%/năm, thời hạn vay 40 năm, trong đó có 10 năm ân hạn.
Vốn đối ứng: 1.831 triệu Yên Nhật (tương đương 23.718 triệu USD hoặc 494.845 triệu VNĐ). Trong đó:  
+ Vốn đối ứng cấp qua Bộ Nông nghiệp & PTNT: 107.027 triệu VNĐ tương đương 396 triệu Yên hoặc 5,130 triệu USD; 
+ Vốn đối ứng của các tỉnh tham gia dự án: 387.838 triệu VNĐ tương đương 1.435 triệu Yên hoặc 18,588 triệu USD.
 
7. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án
7.1 Cấp Trung ương
a). Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
b). Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp
c). Đơn vị thực hiện dự án/Cơ quan thực hiện toàn dự án: Ban quản lý dự án JICA2 Trung ương.
7.2 Cấp Tỉnh
a) Cơ quan chủ quản tiểu dự án tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh
b) Chủ đầu tư dự án thành phần/Tiểu dự án: Sở Nông nghiệp và PTNT.
c) Đơn vị thực hiện dự án thành phấn/Cơ quan thực hiện tiểu dự án: Ban quản lý dự án JICA2 tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn