Thứ bảy, 08/05/2021

Dự án FCPF-2: Tuyển dụng Cán bộ về sự tham gia các bên liên quan tại Quảng Bình

Thứ sáu, 28/07/2017 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) mời thầu tư vấn cá nhân “Dịch vụ tư vấn: Cán bộ về sự tham gia các bên liên quan tại Quảng Bình"   

 

Thông báo tuyển dụng: xem và tải bản PDF

Tệp đính kèm:

1. CB-ve-su-tham-gia-cac-ben-lien-quan-Quang-Binh.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm