Thứ sáu, 19/08/2022

* Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  

* Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2021  

* Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em  

 

DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM - (VFD) – giai đoạn 3

Thứ sáu, 26/07/2019 | 00:00 GMT+7

DALN Dự án có tên đầy đủ là: HỖ TRỢ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM (Giai đoạn 3). Tên rút gọn: DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM – giai đoạn 3, viết tắt là VFD   

 

 1. Tên dự án (tiếng Việt):

Tên đầy đủ: HỖ TRỢ ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM (Giai đoạn 3)

Tên rút gọn: DỰ ÁN RỪNG VÀ ĐỒNG BẰNG VIỆT NAM – giai đoạn 3, viết tắt là VFD

 1. Tên dự án (tiếng Anh):

Vietnam Forests and Deltas Program (VFD)

 1. Mã dự án:

Nhóm B

 1. Tên nhà tài trợ:

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

 1. Cơ quan thực hiện dự án (do USAID lựa chọn):

Winrock International

 1. Cơ quan chủ quản:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 1. Địa chỉ: 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội   
 2. Tel: (84-24) 3843 4682; Fax: (84-24) 3856 9833
 1. Chủ dự án:

Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp

 1. Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội  
 2. Tel: (84-24) 37286220; Fax: (84-24) 37286221
 1. Thời gian thực hiện dự án

Giai đoạn 3 (từ 4/2018 đến hết tháng 12/2020):  Tiếp tục thực hiện các hoạt động về Chi trả dịch vụ môi trường rừng

 1. Địa điểm thực hiện dự án

Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh và Lâm Đồng.

 1. Tổng vốn của dự án (điều chỉnh)

5.643.572 USD

 • Vốn tài trợ từ USAID:

5.000.000 USD

 • Vốn đối ứng:

643.572 USD

 1. Hình thức tài trợ:

ODA không hoàn lại

 

MỤC TIÊU DỰ ÁN:

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) giúp thúc đẩy sự chuyển đổi của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và hạn chế phát thải khí nhà kính.

 

NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA GIAI ĐOẠN 3 (từ tháng 4/2018 đến hết tháng 12/2020)

 

Kết quả mong đợi 1: Nghiên cứu, thí điểm, thể chế hóa được chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng.

Sản phẩm dự kiến 1.1:   Nghiên cứu, thí điểm, và quyết định thí điểm chi trả DVMTR đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng được hỗ trợ;

Sản phẩm dự kiến 1.2:   Hướng dẫn thực hiện về quy định sử dụng tiền chi trả dịch vụ hấp thụ các-bon của rừng đã được đề cập trong  dự thảo Luật Lâm nghiệp.

Kết quả mong đợi 2: Rà soát, thí điểm và thể chế hóa được bộ chỉ số giám sát đánh giá thực hiện chính sách chi trả DVMTR.

Sản phẩm dự kiến 2.1:   Bộ chỉ số M&E tại các tỉnh tham gia dự án được rà soát, thí điểm và tổng kết, thể chế tại cấp Trung ương;

Sản phẩm dự kiến 2.2    Giải pháp kỹ thuật để lồng ghép và sử dụng dữ liệu tổng điều tra kiểm kê rừng, dữ liệu diễn biến rừng và ứng dụng công nghệ viễn thám cho việc giám sát diện tích rừng phục vụ cho chi trả DVMTR;

Sản phẩm dự kiến 2.3   Trang bị một số thiết bị, phần mềm, phương tiện (cho Quỹ BV&PTR Việt Nam) phục vụ các hoạt động của Dự án và công tác giám sát, đánh giá.

Kết quả mong đợi 3: Rà soát, thí điểm và thể chế hóa được việc thanh toán tiền chi trả DVMTR cho các hộ dân thông qua giao dịch điện tử, ngân hàng.

Sản phẩm dự kiến 3.1:   Rà soát và báo cáo các hoạt động có liên quan đến chi trả thông qua giao dịch điện tử, ngân hàng;

Sản phẩm dự kiến 3.2:   Cơ chế thanh toán tiền chi trả DVMTR cho các hộ dân thông qua giao dịch điện tử, ngân hàng được thí điểm, tổng kết và hỗ trợ thể chế hóa ở cấp Trung ương.

Kết quả mong đợi 4: Xây dựng được các chính sách để hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp; Thực hiện được truyền thông và tăng cường năng lực về chi trả DVMTR.

Sản phẩm dự kiến 4.1:   Xây dựng được các dự thảo chính sách, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện về Quỹ BV&PTR và chính sách chi trả DVMTR đề cập trong Luật Lâm nghiệp;

Sản phẩm dự kiến 4.2: Xây dựng được Báo cáo nghiên cứu, rà soát, đề xuất mở rộng nguồn thu và tối ưu hóa mức chi trả DVMTR để hỗ trợ cho xây dựng chính sách;

Sản phẩm dự kiến 4.3:   Đội ngũ cán bộ quản lý và hoạch định chính sách ở cấp Trung ương và các tỉnh thực hiện thí điểm về chi trả DVMTR được tăng cường năng lực thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, thăm quan học hỏi trong và ngoài nước;

Sản phẩm dự kiến 4.4:   Tổ chức thực hiện được các sự kiện, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức của các bên liên quan về hoạt động của Dự án và thực thi chính sách chi trả DVMTR trên phạm vi toàn quốc.

 

 

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn