Chủ Nhật, 21/04/2024

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

* CHÀO MỪNG NGÀY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 28/11  

* CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ ĐA DỤNG CỦA RỪNG  

* CHUNG TAY PHÁT TRIỂN RỪNG VÌ MỘT VIỆT NAM XANH HƠN  

 

Hướng dẫn công tác thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

Thứ hai, 20/11/2017 | 00:00 GMT+7

DALN Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.   

Theo đó, việc tổ chức thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trong giai đoạn này được thực hiện như sau:


- Thông báo các nội dung của dự án đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã và các đối tượng khác có liên quan (nếu có) được tham gia dự án;

- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả;

- Phân công cán bộ kỹ thuật hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện dự án;

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện dự án về UBND cấp huyện.


 

Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 27/11/2017.

Phạm Thế Thắng  (st)

 

 

Tệp đính kèm:

1. 18_2017_TT-BNNPTNT.pdf

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm
Developed By @ GalaxyCloud.vn