Thứ bảy, 08/05/2021

Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thứ hai, 21/03/2016 | 00:00 GMT+7

DALN Ngày 15/3/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 1022/TCT-TNCNhướng dẫn khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT TNCN) đối với tổ chức chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công (TLTC).   


Theo đó, tổ chức chi trả thu nhập từ TLTC thuộc trường hợp quyết toán ủy quyền cho người lao động (NLĐ) trong trường hợp này, khi khai QTT TNCN và quyết toán ủy quyền cho NLĐ thực hiện như sau:
 

- Tại chỉ tiêu [36] Tờ khai QTT TNCN 05/KK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ đối với toàn bộ thu nhập từ TLTC được chi trả tại đơn vị, không bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại các đơn vị khác của NLĐ được điều chuyển.
- Tại chỉ tiêu [19] Phụ lục 05-1/BK-TNCN: khai tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm của NLĐ, bao gồm thuế TNCN đã khấu trừ tại đơn vị và thuế TNCN theo chứng từ khấu trừ thuế tại các đơn vị khác của NLĐ được điều chuyển.
 

Đồng thời Công văn 1022/TCT-TNCN  hướng dẫn rõ về vấn đề này đối với trường hợp tổ chức sử dụng ứng dụng khai thuế của ngành thuế.Đô

Độc giả có thể xem thêm Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/03/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN và cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Phạm Thế Thắng - CTV (st)

Tệp đính kèm:

1. 1022_TCT-TNCN_305716.doc

2. 801_TCT-TNCN_304224.doc

 Tags

Tin cũ hơn

Xem thêm